+359 2 850 53 64

Дружество „ЧЕЗ България ЕАД“

Дружество „ЧЕЗ България ЕАД“ избра да обучава служителите с едно от нашите електронни обучения по меки умения - "Бизнес комуникации", а впоследствие поръча и изработка на дизайн към електронно обучение по ЗБУТ (по материали на клиента).

Кратки откъси от обученията можете да видите в края на статията. 

Дружество „ЧЕЗ България ЕАД“ е основано през 2005г. Негова основна цел е да представлява на родния енергиен пазар ЧЕЗ Груп – международна енергийна компания. 

ЧЕЗ България ЕАД изпълнява следните дейности:

• инвестиции в активи;

• подобряване на нивото на обслужване;

• осигуряване на условия за служебно и професионално развитие.

http://www.cez.bg/