+359 2 850 53 64

Новият закон за обществените поръчки бе приет

Предвиждат се два основни начина за възлагане на обществени поръчки

С 96 гласа „за”, 0 „против” и 8 „въздържали се” народните представители приеха новия закон за обществените поръчки (ЗОП).

Tой урежда всички свързани с обществените поръчки правила, включително и тези за възлагане на обществени поръчки на ниски стойности, правомощията на контролните органи (като Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция) и правомощията на органите, чиято дейност е свързана с обжалването на обществените поръчки (Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховният административен съд (ВАС)).

В ЗОП са предложени два основни начина за възлагане на обществени поръчки – чрез публично състезание и пряко договаряне. При първия вариант е нужно да се осигури пълна публичност и прозрачност, а вторият се прилага само в случаи с форсмажорни обстоятелства.

Обществените поръчки на ниска стойност ще се реализират посредством събиране на оферти, като за целта вече няма да се налага ангажиране на националната система за публичност. Ще е нужно единствено оповестяване на условията на обществената поръчка на профила на купувача на Възложителя.

По време на дебатите за новия закон, депутатът от ПГ на АБВ Светослав Белемезов заяви, че промените не засягат един от основните проблеми, а именно този, свързан с увеличаването на стойностните прагове.

Източник: http://focus-news.net.

Софтуер за публикуване в профил на купувача

Заявка за купуване на софтуер за публикуване в Профил на купувача можете да направите от формата по-долу:

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Костадин Марков коментира новия ЗОП
  Както вече Ви информирахме, на 1.10.2015г. народните представители приеха на първо и второ четене новия Закон за обществените…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият Закон за обществени поръчки бе одобрен
  Днес 01.10.2015г. без критики и почти без дебати народните представители приеха на първо и второ четене новия Закон за обществените…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП влиза в сила от началото на следващата година
  Законът за обществените поръчки и Законът за еврофондовете трябва да бъдат приети до началото на 2016г.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Нов Закон за обществените поръчки
  Вицепремиерът, Томислав Дончев, обяви проектът на новия Закон за обществени поръчки

  Система за управление на публикуването в Профил на купувача, първа част.Повече...