+359 2 850 53 64

Проект на нов Закон за обществените поръчки

Министерски съвет одобри проект на нов Закон за обществените поръчки

Днес, 22.07.2015г. Министерски съвет одобри проект на нов Закон за обществените поръчки (ЗОП)

В него се уреждат принципите и правилата за възлагане, обявяване, провеждане и приключване на процедурите, засягат се аспекти, свързани с изпълнението на договорите, както и условията за правилното планиране на обществените поръчки.

Подзаконова нормативна уредба ще урежда техническите аспекти на процеса на възлагане на обществени поръчки.

Очаква да се бъде въведен и напълно нов набор от приложими образци, приети от Европейската комисия, както и електронен модул за използване им, предоставен от Агенцията по обществени поръчки (АОП).

Проектът на новия ЗОП предвижда редица нововъведения, целящи прозрачност и административно облекчаване на процеса по възлагане на обществени поръчки. Условията за публичност са осигурени посредством Регистъра на обществените поръчки (РОП) и Профилите на купувача на Възложителите. Цели се максимално елекронизиране на процеса, като за целта се предвиждат редица мерки, сред които въвеждане на централизирана платформа за обществени поръчки, въвеждане на системи за покупки, електронни каталози и мн.др.

Система за управление на публикуването в Профил на купувача, първа част.Повече...