+359 2 850 53 64

ЕК публикува ръководство за обществени поръчки

Ръководството цели избягване на най-често допусканите грешки в сферата на обществените поръчки

Европейската комисия публикува „Ръководство за специалисти относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни проекти”.

Ръководството излиза броени дни преди публикуването на доклада да одиторите на ЕС за изразходване на бюджета. Посредством този доклад се извършва оценка на размера на средствата, които не е трябвало да бъдат изплатени, поради факта, че не са били усвоени в съответствие с нормите. 

Ръководството е създадено с две основни цели:

1. да подпомогне служителите отговорни за планирането и осъществяването на обществени поръчки;

2. да подпомогне управляващите органи, извършващи проверки на обществените поръчки, реализирани от бенефициенти на безвъзмездни средства от Европейския съюз.

Ръководството се състои от две основни части: ръководство и набор от инструменти.

Първата е изградена около 6-те етапа, от които се състоят процедурите по възлагане на обществени поръчки. В нея се акцентира върху възможните проблеми и грешки, като са посочени връзки към по-подробен набор от инструменти.

Втората се състои от справки, засягащи по-подробно конкретни теми, включително и примери за добри практики.

Ръководството е насочено към обществените поръчки, финансирани от ЕД по Директива 2004/18/ЕО1.

Изтеглете Ръководството на български език

 

софтуер профил на купувача

Заявка за купуване на софтуер за публикуване в Профил на купувача можете да направите от формата по-долу:

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият закон за обществените поръчки бе приет
  С 96 гласа „за”, 0 „против” и 8 „въздържали се” народните представители приеха новия закон за обществените поръчки (ЗОП).
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият Закон за обществени поръчки бе одобрен
  Днес 01.10.2015г. без критики и почти без дебати народните представители приеха на първо и второ четене новия Закон за обществените…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП влиза в сила от началото на следващата година
  Законът за обществените поръчки и Законът за еврофондовете трябва да бъдат приети до началото на 2016г.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Нов Закон за обществените поръчки
  Вицепремиерът, Томислав Дончев, обяви проектът на новия Закон за обществени поръчки

  Система за управление на публикуването в Профил на купувача, първа част.Повече...