+359 2 850 53 64

Офшорните фирми отново ще участват в обществени поръчки

България - участието на офшорни компании в обществени поръчки

На България ще и се наложи да направи промени в законодателството и да върне възможността офшорните фирми да кандидатстват в търговете по обществени поръчки.

България ще промени законодателството си и отново ще разреши участието на офшорни компании в обществени поръчки

На България ще и се наложи да направи промени в законодателството и да върне възможността офшорните фирми да кандидатстват в търговете по обществени поръчки

/КРОСС/ По искане на Европейската комисия България ще промени законодателството си и отново ще разреши участието на офшорни компании в обществени поръчки, в приватизационни сделки и в конкурсите за концесии, става ясно от писмен отговор на финансовия министър Владислав Горанов до депутат от управляващото мнозинство, предаде БГНЕС.

В края на 2013 г. Народното събрание прие изменения в Закона за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, известен като Закона за офшорките. С промените, предложени от депутатите от ДПС Йордан Цонев и Делян Пеевски, в 28 сфери на икономиката бяха въведени ограничения за участието на дружества, регистрирани в офшорни зони.

„Със закона се забранява на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях да участват в процедури за обществени поръчки, в приватизационни сделки, в конкурси за получаване на концесии, за придобиване на държавно или общинско имущество, в процедури за получаване на лиценз за кредитна институция, застрахователно или пенсионно-осигурително дружество, данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове, хазартна дейност, учредяване и придобиване на участие в професионален спортен клуб, издател на периодични печатни произведения и други", припомня в отговора си финансовият министър и допълва, че законът цели защита на обществения интерес в сфери, „които са особено чувствителни от гледна точка на общество", както и за предотвратяване на възможностите за отклонение от данъчно облагане.

На 15 юли 2014 г. обаче от Европейската комисия е постъпило запитване, в което се посочва, че разпоредбите на Закона за офшорките нарушават свободното движение на капитали, свободата за установяване и свободата на предоставяне на услуги, правилата относно обществените поръчки и отношенията с отвъдморските страни и територии на основание Решението за отвъдморското асоцииране и Общото споразумение за търговия с услуги.

„По поставените в запитването на ЕК въпроси и последвалите в тази връзка искания за предоставяне на допълнителна информация, българската страна е отговорила на въпросите и е предоставила исканата информация на Комисията, в т.ч. и проектозакон включващ предложения за конкретни изменения на законовите разпоредби с цел да се отстранят несъответствията на закона с основните свободи залегнали в Договора за функциониране на ЕС, правилата за обществените поръчки и инициативите на ЕС по отношение на отвъдморските страни и територии", пише Владислав Горанов. От отговора става ясно, че законодателните промени, поискани от Брюксел, с които ще се възстановят правата на офшорките да участват в българската икономика са на етап обсъждане и междуведомствено съгласуване. Очаква се и утвърдителен отговор от Европейската комисия, след което законодателните текстове ще бъдат приети от правителството и внесени в Народното събрание

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Електронни обучения по поръчка
  Най-доброто електронно обучение е това, което е съобразено с индивидуалните нужди, интереси и възможности на обучаващия се.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Система за електронни обществени поръчки
  От МФ съобщиха, че Агенцията за обществени поръчки публикува за публично обсъждане проект за техническа спецификация на обществена…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Електронизацията - основна тема в новия ЗОП
  Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) широко застъпва темата за електронизацията на процедурите по възлагане и провеждане…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Нов Закон за обществените поръчки
  Вицепремиерът, Томислав Дончев, обяви проектът на новия Закон за обществени поръчки

  Система за управление на публикуването в Профил на купувача, първа част.Повече...