+359 2 850 53 64

ЕЕДОП – улеснение или пречка пред Възложителите?

Какво НЕ уточнява Правилника за прилагане на ЗОП

Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) и новите директиви за обществени поръчки заменят сертификатите и документите, с които фирмите доказват възможността си да изпълняват обществени поръчки с Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Участниците в търга могат да използват този документ, за да докажат критериите си за подбор, при това могат да го използват повторно, ако потвърдят, че предоставената в него информация не е променена.

До 1 април 2018г. ЕЕДОП може да бъде представен както в електронен формат, така и на хартия. След тази дата, обаче, като единствен вариант остава електронният.
ЕЕДОП трябва да бъде подписан от всички управители на фирмата/членове на съвета на директорите.

Дотук всичко звучи добре, но на практика Правилника за прилагане на ЗОП, вместо да уточнява употребата на ЕЕДОП, внася допълнителни неясноти. Нека ги разгледаме.

• Според Правилника ЕЕДОП може да бъде използван повторно, само ако документът е качен на интернет сайт и има електронен подпис, т.е. хартиеният вариант отпада. В допълнение, не се уточнява кой е трябвало да подпише електронно документа – всички членове на съвета на директорите или само един от тях.

• В Правилника не се уточнява къде и как могат да бъдат генерирани такива ЕЕДОП, как могат да бъдат електронно подписвани и публикувани.

• Не съществува платформа за електронно генериране, подписване и публикуване на ЕЕДОП*, създадена от Правителството или Възложителите на обществените поръчки, което прави повторното използване на документа невъзможно.

• Освен това, поради липсата на горе-посочената платформа, ЕЕДОП трябва да бъде подписван отново и отново за всяка обществена поръчка.

• Според Правилника за прилагане на ЗОП подписан на хартия ЕЕДОП не може да бъде използван повторно.

*Европейската комисия (ЕК) предлага електронна платформа за създаване на образец за ЕЕДОП, но в тази платформа не е налична опция за публикуване на електронно подписан ЕЕДОП, каквото е изискването на Правилника за прилагане на ЗОП.

Източник: http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2016/08/28/2818503_trudnostite_pri_polzvaneto_na_edinniia_evropeiski/.

софтуер за публикуване в профил на купувача