+359 2 850 53 64

Каква ще е ролята на КЗК в новия ЗОП?

КЗК ще посочва служителите, които ще разглеждат постъпилите жалби

Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) променя начина за обжалване на обществените поръчки.

Преди внасянето на жалбата ставаше през Възложителя на конкретната обществена поръчка, докато новият текст предвижда тя да бъде внасяна директно в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Председателят на КЗК е задължен в срок от 3 дни от постъпването на жалбата да образува производство, като същевременно посочи и член на комисията, който да следи протичането на проучването и да дава указания, ако е нужно.

Последно описаната процедура съвпада с тази в досега действащия ЗОП. Промяната се състои в това, че правомощията на председателя на КЗК биват разширени. От сега нататък, след като производството бъде образувано, той ще трябва да определя служителите на комисията, които ще извършват проучването на постъпилата жалба.

На заседанието депутатите приеха и друго решение – когато обществената поръчка съдържа или изисква класифицирана информация, за да извършат проучване на жалбата, служителите на КЗК трябва да имат разрешение за достъп до такава информация.

Гласуването на новия ЗОП продължава на 02.02.2016г.

Източник: http://www.mediapool.bg/bez-sluchaino-razpredelenie-na-delata-v-kzk-pri-obzhalvane-na-porachki-news244873.html.

софтуер за публикуване в профил на купувача

Заявка за купуване на софтуер за публикуване в Профил на купувача можете да направите от формата по-долу:

 

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Фалирали фирми ще участват в ОП?
  След три часови дебати депутатите от Народното събрание успяха да приемат едва шест текста от новия ЗОП.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Промени в искането за издаване на документи от НАП
  На 4.01.2016г. бяха приети промени в искането за издаване на документи от Националната агенция по приходите (НАП).
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Само сертифицирани фирми да участват в ОП
  На 4.12.2015г. директорът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност – г-ж Елеонора…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  ЕК публикува ръководство за обществени поръчки
  Европейската комисия публикува „Ръководство за специалисти относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани…

  Система за управление на публикуването в Профил на купувача, първа част.Повече...