+359 2 850 53 64

Промени в искането за издаване на документи от НАП

Промените засягат и Възложителите на обществени поръчки

На 4.01.2016г. бяха приети промени в искането за издаване на документи от Националната агенция по приходите (НАП).

Според новите правила физическите и юридическите лица могат да декларират пред НАП съгласие, исканото от тях удостоверение да бъде получено от трето лице. Въпросното съгласие може да се даде лично от физическото лице или от представител на закона (за юридически лица).

Промени настъпиха и в искането за издаване на удостоверението, което Възложителите на обществени поръчки подават по Закона за обществените поръчки (ЗОП). То вече може да бъде получено не само от лицето, отправило искането, но и от упълномощено от него лице, като за целта не е нужна нотариална заверка. Удостоверението може да бъде получено по пощата или по електронен път, като за целта трябва да бъде предоставено сканирано копие на удостоверението. Ако органът по приходите трябва да изпрати удостоверението по електронен път, той трябва да изпрати електронно съобщение, като постави удостоверението в прикачен файл. В допълнение електронното съобщение трябва да е подписано с квалифициран електронен подпис. Заявителят на искането трябва да потвърди получаването на електронното писмо.


Източникbit.ly/1NAIebx

софтуер публикуване профил на купувача

Заявка за купуване на софтуер за публикуване в Профил на купувача можете да направите от формата по-долу:

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП на второ четене
  На 20.01.2016г. народните представители започнаха второ четене на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП).
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Костадин Марков коментира новия ЗОП
  Както вече Ви информирахме, на 1.10.2015г. народните представители приеха на първо и второ четене новия Закон за обществените…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият Закон за обществени поръчки бе одобрен
  Днес 01.10.2015г. без критики и почти без дебати народните представители приеха на първо и второ четене новия Закон за обществените…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП влиза в сила от началото на следващата година
  Законът за обществените поръчки и Законът за еврофондовете трябва да бъдат приети до началото на 2016г.

  Система за управление на публикуването в Профил на купувача, първа част.Повече...