+359 2 850 53 64

Новият ЗОП на второ четене

Народните представители приемат на второ четене новия ЗОП

На 20.01.2016г. народните представители започнаха второ четене на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП).

Той е част от въвеждането на европейска директива в сферата на обществените поръчки. Всички страни членки на Европейския съюз (ЕС) трябва да направят нужните промени до април 2016г. Ако не бъдат въведените новите изисквания, европарите за България ще бъдат спрени от 2017г.

Една от новостите в закона ще бъде поетапното въвеждането на електронни търгове и централизирана електронна система. За целта, ще бъде използвана действаща в целия Европейски съюз декларация.

Предвижда се решенията и обявленията да се подават към регистъра на обществените поръчки само и единствено по електронен път. Новата норма няма да се отнася за обществените поръчки с предмет услуги и строителство, тъй като техният предмет на дейност не може да бъде оценен с електронни средства.

Когато обявяват обществените поръчки по електронен път, Възложителите ще имат възможност да прегледат офертите си и да изпращат едновременно до всички одобрени от тях участници покана, в която е посочен редът за свързване към използваното от Възложителя електронно оборудване.

Сред другите промени в новия ЗОП можем да отбележим:

• увеличаването на минималните праговете, под които не се налага провеждане на търгове;

• възможността за възлагане на обществени поръчки от двама или повече Възложители;

• възможността Възложителите да избират оферти освен на база най-ниска цена, но и на база разходи за жизнения цикъл на продукта, както и на база на съотношение цена-качество.

Новият ЗОП предвижда редът за възлагане на обществени поръчки да бъде подчинен на търсенето на икономически най-изгодна оферта.

В закона подробно са описани и случаите, при които фирми няма да бъдат допускани или отстранявани от търгове.

Към закона се прилага и правилник за прилагане, включващ детайлно описание на техническите въпроси.

Новият ЗОП не предвижда промени по Профила на купувача.

Според лидера на ДСБ Радан Кънев и депутатът от Гражданската квота в Реформаторския блок Гроздан Караджов, въпреки идеята да бъде по-обективен и прозрачен, новият ЗОП не спира възможностите за корупция и лобизъм.Източници: 

https://news.bg/politics/deputatite-priemat-elektronnata-sistema-za-obshtestveni-porachki.html
http://www.novinar.bg/news/parlamentat-glasuva-nov-zakon-za-obshtestvenite-porachki_NTI2MDsxMQ==.html
http://www.mediapool.bg/optsiite-za-taino-finansirane-na-medii-i-koruptsiya-ostavat-i-v-noviya-zop-news244488.html

софтуер за публикуване в профил на купувача

Заявка за купуване на софтуер за публикуване в Профил на купувача можете да направите от формата по-долу:

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Само сертифицирани фирми да участват в ОП
  На 4.12.2015г. директорът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност – г-ж Елеонора…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият закон за обществените поръчки бе приет
  С 96 гласа „за”, 0 „против” и 8 „въздържали се” народните представители приеха новия закон за обществените поръчки (ЗОП).
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП влиза в сила от началото на следващата година
  Законът за обществените поръчки и Законът за еврофондовете трябва да бъдат приети до началото на 2016г.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Нов Закон за обществените поръчки
  Вицепремиерът, Томислав Дончев, обяви проектът на новия Закон за обществени поръчки

  Система за управление на публикуването в Профил на купувача, първа част.Повече...