+359 2 850 53 64

Общини, които нарушават ЗОП ще получават санкции

Какво предвижда новия ЗОП за общините?

Общините, в които има регистрирани системни нарушения по време на възлагане и изпълнение на обществени поръчки, ще получават санкции от държавата – финансови и допълнителни санкции под формата на удръжка от изравнителната субсидия на общините.

Държавата ще подкрепя общините, получили корекции от Брюксел, само в специални случаи, като основната тежест за покриването на санкциите ще продължи да бъде върху конкретния бенефициент. Той ще може да поиска от републиканския бюджет безлихвен кредит. 

УС на Националното сдружение на общините в Република България предложи да бъде намерено решение за общините, които попадат в неконсолидираните ВиК области, които са лишени от възможността да кандидатстват за финансиране във ВиК сектора. В крайна сметка, бе взето решение, че тези общини ще могат да използват националния механизъм за инвестиционна подкрепа, но при положение, че нямат собствени ВиК дружества.

Източник: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2016-03-14&article=247418.

софтуер за публикуване в профил на купувача

Заявка за купуване на софтуер за публикуване в Профил на купувача можете да направите от формата по-долу:

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Столична община спря обществена поръчка
  На 24.02.2016г. Столична община излезе с решение за прекратяване на обществена поръчка за озеленяване и поддръжка на паркове.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП бе обнародван
  На 16.02.2016г. в брой 13 на Държавен вестник бе обнародван новият Закон за обществените поръчки (ЗОП).
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Без обжалване за малките обществени поръчки
  Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) не предвижда малките обществени поръчки да могат да бъдат обжалвани.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Приеха новия законопроект за обществените поръчки
  На 02.02.2016г. Народното събрание прие на второ четене законопроекта за обществените поръчки. Предишният закон бе в сила…

  Система за управление на публикуването в Профил на купувача, първа част.Повече...