+359 2 850 53 64

Приеха новия законопроект за обществените поръчки

Кои са основните разпоредби на новия ЗОП?

На 02.02.2016г. Народното събрание прие на второ четене законопроекта за обществените поръчки. Предишният закон бе в сила от 1.10.2004г.

Основната цел на новия ЗОП е да се постигне съответствие с европейските директиви и да се установят нови, по-добри правила за възлагане и провеждане на обществени поръчки.

Новите правила обхващат институциите, отговарящи за предварителния и последващия контрол върху обществените поръчки, сред които Агенцията по обществени поръчки, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Някои от новите разпоредби засягат:

• съвместното възлагане на обществени поръчки – новият ЗОП регламентира възможност за възлагане на обществени поръчки с Възложители от други държави-членки;

• управлението на възлагателния процес – то вече ще се гарантира от централизирана електронна платформа;

• показателите за оценка на Изпълнителите – Възложителите вече могат да използват, като показател за оценка професионалната компетентност на персонала на Изпълнителя.

Източник: http://www.focus-news.net/news/2016/02/02/2188465/narodnoto-sabranie-prie-na-vtoro-chetene-noviya-zakon-za-obshtestvenite-porachki.html.

софтуер за публикуване в профил на купувача

 

Заявка за купуване на софтуер за публикуване в Профил на купувача можете да направите от формата по-долу:

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Каква ще е ролята на КЗК в новия ЗОП?
  Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) променя начина за обжалване на обществените поръчки.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Фалирали фирми ще участват в ОП?
  След три часови дебати депутатите от Народното събрание успяха да приемат едва шест текста от новия ЗОП.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП на второ четене
  На 20.01.2016г. народните представители започнаха второ четене на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП).
 • КЪМ СТАТИЯТА
  ЕК публикува ръководство за обществени поръчки
  Европейската комисия публикува „Ръководство за специалисти относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани…

  Система за управление на публикуването в Профил на купувача, първа част.Повече...