+359 2 850 53 64

Засилен контрол върху ОП

Какви са новите правила за контрол върху обществените поръчки?

От днес, 1.09.2016г., Агенцията по обществените поръчки (АОП) ще избира на случаен принцип процедури, чиято документация ще бъде обстойно проверявана.

Стойността на обществената поръчка не е критерий, който новият механизъм ще взема предвид.

Проверката ще се провежда както преди, така и след оповестяването на откриването на процедурата и обхваща най-важните части от документацията – решението, обявлението, методиката за оценка и техническата спецификация.

Обществените поръчки, които ще бъдат проверявани, ще се определят от специализиран софтуер, на автоматичен принцип. За тази цел, Възложителите на обществени поръчки, преди да обявят търговете си, трябва да ги регистрират в Системата за случаен избор (ССИ). Минималният брой обществени поръчки, които ще се проверяват всеки работен ден, е един.

Описаният дотук контрол на случаен принцип не се отнася за процедурите в областите „Сигурност“ и „Отбрана“, както и процедурите по договаряне.

В случаите, в които при разглеждането на документите рискът от нарушения е оценен като висок, шефът на АОП може да определи специални наблюдатели. Те ще трябва да следят работата на комисията по подбор на кандидатите и участниците, както и оценяването на офертите на Изпълнителите.

Източник: http://www.mediapool.bg/novi-pravila-za-kontrola-na-obshtestvenite-porachki-ot-1-septemvri-news253547.html.

 

софтуер за публикуване в профил на купувача