+359 2 850 53 64

Електронните обществени поръчки след 1.07.2017 година

Електронните обществени поръчки, обявени след тази дата могат да подлежат на обжалване

В България темата за електронните обществени поръчки е винаги актуална.

Дали поради множеството специфики на закона, или заради вратичките в него темата „обществени поръчки“ присъства постоянно в медиите, като към нея има широк обществен интерес.

От 01.07.2017 г. обаче, темата за електронните обществени поръчки стана още по-актуална. Това е така, защото до тази дата трябваше да бъде въведена единна електронна платформа за провеждане на процедурите по ЗОП. Такава платформа все още липсва.

От Агенцията за обществени поръчки (АОП) обявиха на сайта си, че „срокът за въвеждане на национална електронна платформа при възлагане на обществени поръчки” се удължава. От направеното съобщение в сайта на АОП допълват, че е „предприето удължаване на срока за влизане в сила на чл. 39, чл. 40, ал. 1 и ал. 3, т. 1 - 4 и т. 10 от ЗОП относно задължението на възложителите да използват национална електронна уеб-базирана платформа при възлагане на обществени поръчки. Срокът се променя от 1 юли 2017 г. на 18 октомври 2018 г.“.

Всъщност тук се получава противоречие със ЗОП. Въпросът е дали АОП, като орган на изпълнителната власт, може да промени положение, което е поставено с закон от законодателната власт?

Тъй като АОП е подчинена пряко на министъра на финансите г-н Владислав Горанов, очакваме от него отговора на този въпрос. Дотогава обаче остават други въпроси, чиито отговори са неясни.

На първо място, може ли всяка електронна обществена поръчка, която е обявена след 1 юли тази година да бъде обжалвана като незаконосъобразна?

Според закона, от тази дата, би трябвало всички възложители да публикуват в националната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. Тъй като обаче държавата все още не е осигурила такава платформа, фирмите имат право да оспорят всяка обществена поръчка още със самото й обявление.

Решение на този проблем би се намерило, ако се променят сроковете за електронизация на обществените поръчки. Ако това не се случи скоро, има голяма вероятност в АОП да бъдат заринати от жалби срещу всяка подадена процедура подадена след 01.07.2017 г..

На второ място идва логичният въпрос, дали дори и през октомври 2018 г. ще има изградена и работеща национална уеб базирана система за електронни процедури?

В средата на миналата година от АОП обявиха конкурс за изпълнител на такава система. Процедурата обаче беше блокирана поради подадени жалби и много забележки на фирмите участнички. Поради това се наложи от АОП да стартират нова процедура, според която трябваше да се намери нов изпълнител до май 2017 г. Такъв обаче все още не е избран.

Независимо от взетите решения и избраните срокове, обществените поръчки и всичко свързано с тях няма как „спрат работа“. Дотогава всеки възложител трябва да избере най-подходящия вариант да публикува документацията си, максимално доближавайки се до законовите изисквания. В противен случай рискува да провали проектите си и да загуби поверените му средства.

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Засилен контрол върху ОП
  От днес, 1.09.2016г., Агенцията по обществените поръчки (АОП) ще избира на случаен принцип процедури, чиято документация…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  ЕЕДОП – улеснение или пречка пред Възложителите?
  Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) и новите директиви за обществени поръчки заменят сертификатите и документите,…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Система за електронни обществени поръчки
  От МФ съобщиха, че Агенцията за обществени поръчки публикува за публично обсъждане проект за техническа спецификация на обществена…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП с мерки против корупцията
  Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) бе приет на 15.04.2016г.