+359 2 850 53 64

Курс Agile

Как да прииложите Agile методологии във Вашата работа?

Манифестът на Agile методологии има дългогодишна история. В този курс ще научите неговите ползи и защо все повече и повече фирми се доверяват на принципите му. Как да използвате принципите на Аджайл?

Agile съществува заради група инжeнери, които са успяли да обърнат начина  на работа в софтуерната индустрия. Ценностите и принципите, които създават, са общоприложими. Манифестът на Гъвкавите Методологии - Agile методологии бързо набира слава и вече няколко десетилетия по-късно все още бива много актуален. 

Курсът e пред Вас, защото и фирмите извън IT индустрията се интересуват как да използват agile&scrum (скръм) за да подобрят работата си. Той е отлична първа точка за запознаване с методологията и принцитите на Agile.

Може да изчетете много Agile книги, scrum книги и да изгледате много видеа за този метод, но нашият курс по Agile ще ви спести много часове и ще Ви въведе в най-важните принципи, които скръм мастъра трябва да знае.

Има Agile тренинги, обучения Agile, курсове Scrum, които можете да запишете, но с нашия курс ще можете да разберете основата, смисъла, ще разберете най-важните и основополагащи принципи на Agile методологии и ще можете да ги приложите на практика.

Ще Ви преведем от началото на Agile за Вашата организация - стъпка по стъпка, ще усвоите най-ценното и как можете да го прилагате в практиката си. Курсът ни е така изработен, че можете да го ползвате като наръчник, с чиято помощ да изградите "Аджайл" организационна култура. 

Независимо дали тепърва навлизате в тематиката за Agile методологиите или фирмата, за която работите започва да се трансформира в Adjile такава, в този курс ще намериш всичко необходимо за ефективното приложение на Манифеста. 

Съдържание на курса

Модул 1. Основи на Манифеста на Гъвкавите Методологии - “Аджайл”(Agile)

  • Кратка история за създаването на широко приложимата методология - "Аджайл". (Agile)

Модул 2. Четирите ценности на “Аджайл”(Agile)

Основните 'правила', осмислящи методологията: 

  • Фокус върху индивидуалните способности и взаимоотношения, а не върху процесите и инструментите;
  • Фокус върху решенията, които работят, не върху документацията; 
  • Сътрудничеството с клиента, е по-важно от преговорите по договора с него; 
  • Процесът трябва да реагира на промените, а не да следва план. 

Модул 3. Дванадесетте принципа на “Аджайл” (Agile)

  • Ценностите на “Аджайл” могат да бъдат тълкувани по множество начини. Ето защо, в Манифеста са описани 12 принципа, по които всеки прилагащ Agile методологията трябва да се ръководи. 

Модул 4. Как да започнете да прилагате Аджайл в работата си 

  • Кои са сферите, в които можете да приложите принципите представени в Манифеста? 

Модул 5. Аджайл за напреднали 

  • Как да използваме дизайн спринтове при работа в дистанционни екипи. 

Модул 6. Самооценка

  • Тест за оценка на “Аджайл” културата на вашата организация и персонална обратна връзка спрямо резултатите - върху какво е необходимо да се съсредоточите, за да гарантирате по-висока ефективност на екипа. 

 

Заинтригувахме ли те? Запиши се за онлайн курса "Аджайл Манифест" още сега!

Свързани статии