+359 2 850 53 64

Онлайн курс Бизнес комуникация и кореспонденция

Бизнес комуникация и кореспонденция

Съществуват толкова похвати за правилна комуникация - техники, като: употреба на свободен от предразсъдъци език, ясен изказ, употреба на познати и точни изрази. Защо е толкова важно да отделяте време в обучение по правилна комуникация?

Съществуват толкова похвати за правилна комуникация - техники, като: употреба на свободен от предразсъдъци език, ясен изказ, употреба на познати и точни изрази. Защо е толкова важно да отделяте време в обучение по правилна комуникация? Очевидната причина е, за да не използвате времето си в допълнителни разяснения на това, което искате да комункирате. Също така, важно е да знаете кога да общувате лично, кога по телефона, кога по имейл итн.

Цели на обучението

За да установите какво и как да кажете в бизнес среда, трябва да си представите аудиторията, която ще получи Вашата информация и как тя би реагирала на нея.

Хората, които умеят да комуникират добре използват различни техники, с помощта на които правят това, което искат да кажат лесно за разбиране и ефективно.


За да бъде и Вашата информация такава, в това обучение ще Ви научим как да пишете, говорите и цялостно да комуникирате добре.

Въведение

Добре дошли в обучението Бизнес комуникация и кореспонденция

Електронното обучение Бизнес комуникация и кореспонденция съдържа полезни съвети за ефективна писмена делова кореспонденция, имейл кореспонденция, бизнес разговори по телефон, организиране и провеждане на бизнес срещи.

Някои от темите, на които ще обърнем внимание са:

  • Как да изберете най-подходящия начин за представяне на съобщението си?
  • Как да предвидите реакцията на аудиторията?
  • Кои са добрите практики при съставянето на електронната кореспонденция?
  • Как да говорите по телефона, като професионалист?
  • Как да проведете и приключите бизнес среща?  

Съдържание на обучението

Теоретична част: Интерактивни графични елементи, графики и инфографики, примери ,Входящ тест, Тест „Етикеция при телефонни разговори“, Финален тест.

Общо: 127 слайда.

Програма на електронното обучение “Бизнес комуникация и кореспонденция”

Модул 1. Писмена комуникация;

Модул 2. Съвети за писане на имейл;

Модул 3. Съвети за разговор по телефон;

Модул 4. Организиране и провеждане на срещи.

Кратък видео откъс от електронното обучение Бизнес комуникация и кореспонденция:

Свързани статии