+359 2 850 53 64

Директива 2016/97 за разпространение на застрахователни продукти

Курс за изискванията към разпостранение на застрахователни продукти

Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно изисквания за разпространението на застрахователни продукти и нейното приложение в Закон за изменение и допълнение на Кодекс за застраховането.

 

Цели на обучението 

Директивата относно изисквания за разпространението на застрахователни продукти (Директива относно РЗП или Директива 2016/97) е насочена към подобряване защитата на потребителите на застрахователни продукти.

Въведение

Добре дошли в обучението „ Директива 2016/97 за разпространение на застрахователни продукти IDD “!  Обучението цели информираност по отношение на подобряване защитата на потребителите на застрахователни продукти, на разпространителите на застрахователни продукти.

 

Ще научите:

 • Описание на целите на Директивата;

 • Хронология на приемане на Директивата;

 • Как промените ще повлияят върху бизнес процесите и жизнения цикъл на продукта?

 • Изисквания към съдържанието (минимален обхват);

 • Изисквания, свързани с конфликти на интереси и оповестяване на възнагражденията;

 • Препоръки / предприети стъпки.

Съдържание на обучението

Теоретична част: Интерактивни графични елементи, графики и инфографини, речник, ресурси, финален тест.

Общо: 58 слайда.

Програма на електронното обучение “Директива 2016/97 за разпространение на застрахователни продукти IDD“

 1. Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти – контекст и пътят до тук;

 2. Същност на Директива относно РЗП и нейното приложение в Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането;

 3. ПИПДОЗИП - Пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти / PRIIR;

 4. Предизвикателства и рискове свързани с въвеждането на Директивата относно разпрстранение на застрахователни продукти – РЗП (IDD).

Кратък видео откъс от електронното обучение “Директива 2016/97 за разпространение на застрахователни продукти IDD“:

 

 

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА Онлайн курс
  Онлайн курс "Въведение в бизнес комуникацията"
  С помощта на нашето обучение „Въведение в бизнес комуникацията“ Вие ще научите много нови и полезни неща за комуникацията…
 • КЪМ СТАТИЯТА Онлайн курс
  Онлайн курс "Управление на времето за заети хора"
  Използвайки уменията си за управление на времето, Вие можете да подобрите продуктивността си на работното място, както и…
 • КЪМ СТАТИЯТА Онлайн курс
  Онлайн курс "Управление на конфликти"
  Електронното обучение „Управление на конфликти” би било полезно както на хора, които заемат ръководни позиции (управители,…
 • КЪМ СТАТИЯТА Онлайн курс
  Онлайн курс "Управление на екипи"
  Електронното обучение „Управление на екипи“ е подходящо за мениджъри, проджект мениджъри и тийм лидери, работещи в различни…