+359 2 850 53 64

Директива 2016/97 за разпространение на застрахователни продукти

Курс за изискванията към разпостранение на застрахователни продукти

Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно изисквания за разпространението на застрахователни продукти и нейното приложение в Закон за изменение и допълнение на Кодекс за застраховането.

 

Цели на обучението 

Директивата относно изисквания за разпространението на застрахователни продукти (Директива относно РЗП или Директива 2016/97) е насочена към подобряване защитата на потребителите на застрахователни продукти.

Въведение

Добре дошли в обучението „ Директива 2016/97 за разпространение на застрахователни продукти IDD “!  Обучението цели информираност по отношение на подобряване защитата на потребителите на застрахователни продукти, на разпространителите на застрахователни продукти.

 

Ще научите:

 • Описание на целите на Директивата;

 • Хронология на приемане на Директивата;

 • Как промените ще повлияят върху бизнес процесите и жизнения цикъл на продукта?

 • Изисквания към съдържанието (минимален обхват);

 • Изисквания, свързани с конфликти на интереси и оповестяване на възнагражденията;

 • Препоръки / предприети стъпки.

Съдържание на обучението

Теоретична част: Интерактивни графични елементи, графики и инфографини, речник, ресурси, финален тест.

Общо: 58 слайда.

Програма на електронното обучение “Директива 2016/97 за разпространение на застрахователни продукти IDD“

 1. Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти – контекст и пътят до тук;

 2. Същност на Директива относно РЗП и нейното приложение в Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането;

 3. ПИПДОЗИП - Пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти / PRIIR;

 4. Предизвикателства и рискове свързани с въвеждането на Директивата относно разпрстранение на застрахователни продукти – РЗП (IDD).

Кратък видео откъс от електронното обучение “Директива 2016/97 за разпространение на застрахователни продукти IDD“:

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА Онлайн курс Въведение в бизнес комуникацията
  Онлайн курс Въведение в бизнес комуникацията
  С помощта на нашето обучение Въведение в бизнес комуникацията Вие ще научите много нови и полезни неща за комуникацията в…
 • КЪМ СТАТИЯТА Онлайн курс Управление на времето за заети хора
  Онлайн курс Управление на времето за заети хора
  Използвайки уменията си за управление на времето, Вие можете да подобрите продуктивността си на работното място, както и…
 • КЪМ СТАТИЯТА Онлайн курс Управление на конфликти
  Онлайн курс Управление на конфликти
  Електронното обучение Управление на конфликти би било полезно както на хора, които заемат ръководни позиции (управители,…
 • КЪМ СТАТИЯТА Онлайн курс Управление на екипи
  Онлайн курс Управление на екипи
  Електронното обучение Управление на екипи е подходящо за мениджъри, проджект мениджъри и тийм лидери, работещи в различни…