+359 2 850 53 64

Дистанционен курс по застраховане по Кодекс на застраховане

Провеждаме дистанционно обучение по застраховане

Онлайн курс по застраховане по чл.304 от Кодекс на застраховането: Предлагаме дистанционнo обучение застрахователни брокери за придобиване на знания и умения по Приложение 3 от КЗ .Издаваме сертификат за преминато обучение по застраховане.

Провеждаме КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРИ ПО ЧЛ.304 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ

В Кодекса на застраховането (КЗ) съгласно чл. 304, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането (КЗ) и регистрация на представената програма, съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение и издаване на сертификат, признат от КФН е предвидено, че застрахователният брокер е длъжен да проведе професионално обучение по застраховане на всяко лице, което постъпва на работа при него, което да гарантира придобиването на знанията и уменията, определени в Приложение № 3 към Кодекса на застраховането. НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД сме разработили и предлагаме дистанционни обучения по застраховане за професионална квалификация на застрахователни брокери. Професионалното обучение по застраховане завършва с изпит за придобитите знания и умения, чието успешно полагане се удостоверява с документ от организацията, която го е провела - сертификат, признат от Комисия по финансов надзор.


Курс за професионално обучение на ПОСТЪПВАЩИ НА РАБОТА застрахователни брокери по чл. 304, ал. 4. поръчайте на този линк или се обадете на номер +359 2 850 53 64 

Дистанционното професионално обучение по застраховане е достъпно онлайн: навсякъде по всяко време. 
Обучението е поднесено под формата на електронни курсове в интерактивен формат. Темите от обучението са онагледени с много снимки и видеа. Добавен е застрахователен речник с най-използваните термини в застраховането. Обученията са удобни за използване на телефон и таблет. 
Във всяка част от програмата на курса завършва с подготвителен тест, който ще помогне на обучаемите за финалния изпит. Чрез подготвителния тест ще може да се  проверят ПРЕДВАРИТЕЛНО знанията по съответната част. Всеки обучаем ще може да прецени доколко е усвоил материала от темите в обучението от курса за професионално обучение на постъпващи на работа застрахователни брокери. 
Финалният изпит представлява онлайн тест, който се преминава в предварително обявен ден и час. При успешно преминаване на финалния изпит, се издава уникален сертификат с QR код, валиден пред Комисия по финансов надзор.

Трите части от обучението по застраховане са: 

Знания и умения за разпространение на продукти, покриващи рискове по общо застраховане по смисъла на т. 1 - 18 от раздел II, буква „A" от приложение № 1; 

Знания и умения за разпространение на инвестиционни застрахователни продукти;

Знания и умения за разпространение на продукти, покриващи рискове по животозастраховане по смисъла на раздел I от приложение № 1 

В дистанционния курс за придобиване на минимални познания по основи на застраховането ще Ви запознаем с : Основи на застраховането - Онлайн Курсове: Видовете застраховки, условията на предлаганите застрахователни продукти, допълнителните рискове, ако те са покрити от тези продукти;  Приложимите закони, които уреждат разпространението на застрахователни продукти, като законодателството за защита на потребителите, относимото данъчно законодателство и относимото социално и трудово законодателство; Правилата при уреждането на застрахователни претенции;  Как се разглеждат жалби;  Оценяване на потребностите на ползвателя на застрахователни услуги;  Застрахователния пазар; Основите на етичните бизнес стандарти, както и познания в областта на финансите;  Управление на конфликти на интереси и др. Обучението можете да поръчате на този линк тук

Специализиран курс по основи на застраховането и застрахователната дейност! Сертификат за успешно преминат курс! Ще можете да се упражнявате с Примерен тест за застрахователни брокери.

Цена: 96 лв.

Нашият лиценз можете да проверите на сайта на Комисия по финансов надзор, където  с решение 1153-ПО от 29.10.2019, КФН даде право на НИТ-Нови Интернет Технологии“ ЕООД да извършва обучения по програма, конспект и методика за изпитване утвърдена от КФН.


Курс за ПРОДЪЛЖАВАЩО професионално обучение на РАБОТЕЩИ застрахователни брокери по чл. 304, ал. 2 с хорариум 15 часа поръчайте на този линк или се обадете на номер +359 2 850 53 64

          

Курсовете за професионална квалификация на застрахователни брокери ще можете да преминете в специално създадената от нас платформа: Академия по застраховане. В нея сме осигурили денонощен достъп до обученията, както и възможност да ги преминавате през удобното за Вас устройство: настолен компютър, лаптоп, таблет или телефон.

 

        **********      КАКВО КАЗВАТ ЗА НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ          **********          

 

Застрахователен брокер Лимар Ин - Боряна Тричкова

"Благодаря Ви много за отношението и професионалността! Представянето на материала беше предложен по интересен начин, което направи обучението много приятно и със сигурност полезно. Вие сте много мила и отзивчива, и ми беше изключително приятно да работим заедно. Уверявам ви, че всеки наш нов служител ще премине обучение при Вас и ще Ви препоръчам на наши колеги!"

Застрахователен брокер Лимар Ин - Йорданка Каванозова

"Благодаря за материалите и съдействието. Изключително съм доволна!"

Застрахователен брокер Лимар Ин - Мария Пенева

"Благодаря Ви за обучението и сертификата! Обучението беше полезно и чрез него запълних много пропуски в знанията си."

Застрахователен брокер Ратола ИНС - Никола Команов

"Благодаря Ви за съдействието и цялостното професионално отношение. Очакваме с нетърпение да ни презентирате следващия си продукт! Относно поставените въпроси - не мисля, че имам капацитета да оценявам по какъвто и да е начин продукта Ви. Все пак моето мнение на непрофесионалист е, че сте положили доста усилия, за да изготвите интересен и достъпен курс. Обучението съдържа изключително богата информация. Очевидно е, че е изготвено от желаещи хора, които са вложили освен знания, сащо и творчество. Имам предвид множеството мултимедии, видеа, цялостното оформление. Всеки може да разбере представената информация, дори и непрофесионалист като мен. Относно липси и забележки - ще си позволя да изразя мнение, че обемът на материала в този курс е доста по-голям от това, което аз си представях, че е необходимо."

Застрахователен брокер Про Инс - Савка Гарчева

"Лекционният материал беше доста дълъг и изчерпателен, много добре подреден и полезен."

Застрахователен брокер Про Инс - Ива Нинова

"Обучението беше много изчерпателно и полезно!"

Застрахователен брокер ЗК Лев Инс АД - Цветелина Доровска

"Доволна съм от онлайн обучението по Застраховане. Беше наистина бързо, интересно и вълнуващо да уча във вашата онлайн платформа. Благодаря Ви за бързото съдействие, когато имах неясни въпроси!"

Застрахователен брокер АКТИВ ГЛОБАЛ ООД - Татяна Работова

"Благодаря за подкрепата и съдействието! Материалът е предоставен на разбираем език. Бяхте много отзивчиви, ще препоръчам!"

Застрахователен брокер "Ай Би Ес Брокер" ЕООД - Ана Ангелова

"Обучението ми бепе много полезно. Благодаря на целия Ви екип за прекрасното отношение, бързата реакция и професионализъм. За в бъдеще със сигурност ще се възползвам от Вашите услуги за Продължаващо обучение по застраховане."

Застрахователен брокер "Нетинс Иншурънс Брокерс ООД" - Вергиния Ценова

"Изключително се радвам да съм обучавана от " NIT - New Internet Technologies Ltd ". За доброто усвояване на материала помогна начина на поднасяне на информация. Времето летеше с Power Point Presentation, а с това и ученето. Ще съм мотивирана след месеци да повиша квалификацията си. Материалът беше много и доброто му структуриране и последователното преминаване от тема в тема, го направи лесно усвоим."

Застрахователен брокер "Нетинс Иншурънс Брокерс ООД" - Маруся Симеонова Желязкова

"Обучението е страхотно. Много е креативно, затова оценката ми от обратната връзка е ОТЛИЧЕН."
 
Застрахователен брокер "Нетинс Иншурънс Брокерс ООД" - Йоана Владимирова Огнянова
 
"Обучението при Вас беше интересно и различно! Научих много и даже не се наложи да препрочитам и повтарям лекциите, за да запомня информацията. Представено беше по най-достъпния начин."

 

Застрахователен брокер "Нетинс Иншурънс Брокерс ООД" - Ваня Харизанова

"Като човек с дългогодишен стаж в сферата на застраховането, онлайн обучението по застраховане чл.304 беше изключително приятно пътешествие за мен. Голям обем от информация е поднесена по изключително приятен за усвояване начин, с графични схеми, кратки и полезни видеа. Научих доста нови неща, без да усещам натоварване. Подготвителните изпити в края на всеки раздел са полезен похват за установяване на степента на усвояване на материала, както и възможност за поправка и надграждане. За мен беше удоволствие!
 
С пожелания за нови професионални успехи и доволни клиенти, както и с уважение - Ваня Харизанова, експерт по застраховане в Нетинс Иншурънс Брокерс."
 
Застрахователен брокер "Нетинс Иншурънс Брокерс" ООД" - Невена Пенева
 
"Материалът беше поднесен на изключително достъпен и разбираем език! За мен беше истинско удоволствие и предизвикателство!"
 
 
Застрахователен брокер "ЕВА ГРИЙН ЕООД" - Димитър Николов 
 
Относно Продължаващото обучение по застраховане:
 

"Благодаря Ви,

за мен беше удоволствие да чета съветите.

Постигнали сте отлично съчетание между практика и теория.

Очаквам с нетърпение следващата ми среща с НИТ."

 

Застрахователен брокер "Белмонд" АД - Ралица Стефанова

Относно Продължаващо обучение по застраховане:

"Изключително професионално и с лекота се работи с Вас. Обучението ми бе полезно, научих някои нови неща и също така събудих стари знания.

С радост ще преминем обучение и през новата година с Вас!"

 

Застрахователен брокер "Легион Брокер" ООД - Ралица Дончева

"Благодаря Ви!!! Мога с гордо вдигната глава да кажа ,че научих много полезни неща ,които ще ми трябват за напред!! Всичко беше чудесно!!"

 

Застраховастелен брокер "Терес Чойс" ООД - Недялка Бангиева

"Благодаря Ви!

Лесна и удобна беше подготовката благодарение на профисионалната Ви работа!"

 

Застрахователен брокер 7 ИНС ООД - Евелина Димитрова

Относно Продължаващо обучение по застраховане:

"Благодаря за обучението Ви! Беше много полезно и удобно за мен и колегите ми!"

 

Застрахователен брокер "Нетинс Иншурънс Брокерс" ООД - Емилия Михайлова-Борисова

"Изключително доволна! Информацията по обучението беше толкова полезна и интересна, сигурна съм, че ще има положителни резултати в бъдещото ми развитие. Всичко е поднесено по много интересен начин, с лекота минаваш нивата. Благодаря!"

 

Застрахователен брокер "Нетинс Иншурънс Брокерс" ООД - Стефка Желева

"Всичко бе изготвено и поднесено по възможно най-добрия начин. Лекционният материал е разбираем и в помощ на обучаващия се. Подготвителните тестове улесняват ученето."

 

Застрахователен брокер "МОТОТИМ" ООД - Сезен Касабова

"Много ви благодаря и да мога наистина да кажа, че обучението си беше доста интересно и че имаше много нови неща, които научих и ще ми бъдат в полза! Благодаря за съдействието от ваша страна, до следващото обучение."

 

Застрахователен брокер ФИНВИЖЪН ООД - Евгения Митова

"Благодаря!
Обучението беше изключително полезно и много приятно като начин на представяне на материала.
Ще го препоръчам на мои познати които се интересуват."

 

Комисията за финансов надзор уведомява всички застрахователни посредници, че с решение от заседание на КФН, проведено на 23.02.2021 г., са приети:

1. Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 292, ал. 2 и 3, чл. 304, ал. 2 и 3, чл. 316, ал. 1, чл. 317, ал. 3 и чл. 321б, ал. 2 от Кодекса за застраховането във връзка с осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти, които са приети във връзка с постъпили в управление „Застрахователен надзор“ многобройни запитвания от разпространители на застрахователни продукти относно документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти съгласно Кодекса за застраховането и с оглед уеднаквяване на реда и начина на осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото обучение.