+359 2 850 53 64

Онлайн курс Иновации и иновационен мениджмънт

Електронно обучение Иновации и иновационен мениджмънт

Иновациите са фактор, който определя успеха на всеки един бизнес, независимо от неговата сфера на дейност и обхват.

Програма на електронното обучение Иновации и иновационен мениджмънт

1. Модул 1: Какво е иновация и как се управлява?
2. Модул 2: Приемане на иновациите
3. Модул 3: Креативността като част от иновационният процес
4. Модул 4: Иновационната стратегия в бързоразвиващия се свят
5. Модул 5: Какво представялват State gate моделите
6. Модул 6: Какво е екип и какво е влиянието му в иновационния процес
7. Модул 7: Интернет на нещата

 

Цели на обучението

Според много хора, иновациите включват процеса по създаване на нови идеи.

Но това е само част от истината. Не по-малко важни са процесите по тяхното приемане и създаване на начини за ежедневната им употреба.
Иновациите се разграничават по два основни признака:

1. Дали проблемът е добре дефиниран?
2. Дали се знае кои са лицата, които могат да разрешат този проблем?

В нашето електронно обучение Иновации и иновационен мениджмънт, сме включили полезна информация относно:

Какво е иновация и как се управлява?

• Как различните хора приемат иновациите?

• Как да подобрите собствената си креативност и тази на Вашия екип?

• Как да подобрите иновационната стратегия на Вашата компания?

• Какво представляват stage gate моделите и с какво биха Ви били полезни?

• Какво е екип и какво е влиянието му в иновационния процес?

Интернет на нещата и иновациите

Обучението включва 98 слайда: 7 модула, 2 теста, 3 примера, 1 задача, 1 казус, входящ и финален тест.

Свързани статии