+359 2 850 53 64

Онлайн курс Информационна сигурност

Информационна сигурност - защита на предприятието

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предлага Обучение за Информационна сигурност.

Информационна сигурност представлява практика за защита на конфиденциална информация от неправомерен достъп, грижи се за контрола и превенцията на нейното използване, разкриване, увреждане, промяна, преглед, запис или разрушаване. Терминът е достатъчно общ, за да бъде използван независимо от формата, която могат да имат данните (напр. електронна, физическа).

Съществуват редица опасности, които могат сериозно да засегнат и дори да унищожат фирмените мрежи и информационни системи. Сред тях са човешки грешки, природни бедствия, технически неизправности и не на последно място – злонамерени атаки. От изключителна важност е поддържането на стабилна защита, която ще помогне за навременното идентифициране на всяка надвиснала опасност и предотвратяването на пораженията, които могат да бъдат нанесени.

По правило, заплахите за информационните ресурси се осъществяват по следните начини:

  • Чрез наличните източници в правителствените и търговските структури, от които има възможност да се получи поверителна информация (съдилища, данъчни органи, търговски банки и др.).
  • Чрез подкупване на хора, директно работещи в организацията или структурите, пряко свързани с нейната дейност.
  • Чрез прихващане на информацията, циркулираща в средствата и системите за комуникация и компютърни технологии, използвайки технически средства за разузнаване и извличане на информация.
  • Чрез изслушване на поверителни преговори и други средства за неоторизиран достъп до източници на поверителна информация.

Голяма част от отговорността, която поемате при управлението на Вашата компания, се състои именно в това да ѝ осигурите непробиваема защита. За тази цел се изисква да опознаете всеки аспект от нейната работа, да проучите кои са силните и слабите ѝ страни, да имате ясна представа кой работи за Вас. Погрижете се да имате пълен контрол и да следите внимателно за всичко, което се случва – възможно е да има неща, които не се виждат от пръв поглед. Такива, които се случват зад гърба Ви.

Успехът на една фирма зависи от целостта на екипа. Ако Вашите служители са сплотени, работят синхронизирано, влагат усилия в благото на компанията, възможността да Ви подведат  е много малка. Въпреки това твърдо можем да кажем, че провеждането на обучение за Информационната сигурност, е задължително. Дори да сте сигурни, че екипът Ви се състои от честни и лоялни служители, това не означава, че те не могат да бъдат подведени да издадат конфиденциална информация. Запознайте ги с опасностите, които могат да се крият зад всяко телефонно обаждане. Предупредете ги да не се доверяват на всеки външен човек, който твърди, че има право да получи достъп до техните компютри.

Живеем в технологичен свят, който позволява на злонамерени лица да се доберат до фирмените системи и да унищожат или използват за свои цели Вашите данни. Не допускайте това! Ние от НИТ – Нови Интернет Технологии създадохме обучение за Информационна сигурност. Научете всичко онова, което Ви е необходимо, за да предпазите и осигурите успешното бъдеще на Вашата компания. Защитете онова, което сте изградили с толкова труд, бъдете една крачка напред!

За кого е подходящо обучението?

Електронното обучение Информационна сигурност е подходящо за хора с всякакви длъжности, защото касае както ръководството, така и останалите длъжности в даден бизнес.

Съдържание на обучението

Част 1: Концепция и резюме на сигурността на информацията

Част 2: Основни видове защитена информация и техните характеристики

Част 3: Технически средства за защита на информацията

Част 4: Физическа защита на информацията

Част 5: Организационна защита на информацията

Кратък видео откъс от електронното обучение “Информационна сигурност”: