+359 2 850 53 64

Онлайн курс Умения за интервюиране при подбор на персонал

Електронно обучение Умения за интервюиране

Вижте как можем да сме полезни с курса Умения за интервюиране при подбора на персонал и по време на интервюто за наемане на нови служители. Това обикновено е прекият ръководител или управителя.

Уменията за подбор на персонал са мениджърски умения. Нашият курс  Умения за интервюиране е предназначен за всички мениджъри, които имат нужда да се запознаят с основните похвати, видовете интервю за подбор, техниките за интервюиране ...

Цели на онлайн курс Умения за интервюиране при подбор на персонал- как да подберете и поканите правилните хора при първоначалния подбор на кандидати за позицията. Какви видове интервю има и какви печеливши техники можете да използвате при интервюиране на кандидатите за работа по време на интервюто за подбор

 

Въведение

Добре дошли в обучението Умения за интервюиране!

Подготовката за интервюиране включва: да разполагате с описание на длъжността и личностната характеристика, които да описват ролята и качествата на кандидата; отсяване на подходящите автобиографии; провеждане на интервю с всеки кандидат.

Обърнете внимание, че интервюто само по себе си не е достатъчно надежден начин за избор на служители, независимо от това доколко опитен е интервюиращият и особено не надеждно, ако се провежда само от един човек.

В най-добрия случай, в интервюто трябва да включите някакъв тест - задача за разрешаване на конкретен проблем или ситуация.

Съдържание на обучението

Теоретична част: Интерактивни графични елементи, графики и инфографики, упражнение, Финален тест.

Програма на електронното обучение Умения за интервюиране

  • Как да поканите правилните хора на интервю?
  • Видове интервю
  • Умения за интервюиране
  • 10 ефективни техники за интервюиране
  • 20 често срещани грешки по време на интервю
  • Интервюто за работа и корпоративната култура
  • Осем съвета за наемане на най-подходящи служители
  • Симулация
  • Материали за самоподготовка


Кратък видео откъс от електронното обучение Умения за интервюиране:

Свързани статии