+359 2 850 53 64

Онлайн курс Управление на промяната

Електронно обучение Управление на промяната

Основните причини за неуспеха на проектите, са т.нар. „меки“ фактори, като отношението на служителите към промяната, липсата на подкрепа от страна на висшестоящото ръководство, корпоративната култура, ефикасните обучителни програми.

Ако всички фактори, пречещи на успешното въведение на промяната не бъдат адресирани правилно, приемането на промяната няма да се реализира. За да се случи тя, екипът, отговорен за нейното управление, не може и не трябва да работи самостоятелно. Той трябва да си кооперира с проджект мениджърите, техническите екипи и хората, които се грижат за бизнес страната на проекта.

Да обичаш навика е даденост, защо да не заобичате и промяната?

Цели на обучението

В електронното обучение “Управление на промяната”, ще Ви представим накратко: какво е управление на промяната, какво е значението на емоциите за приемането на промяната, кои са компонентите на успешната промяна и много други.

 

  

Съдържание на обучението

Обучението съдържа общо 79 слайда. За проверка на наученото, съдържа Входящ тест и Финален тест.

Програма на електронното обучение Управление на промяната

Модул 1. Какво е управление на промяната?

Модул 2. Спонсорство

Модул 3. Промяна на структурата на организацията

Модул 4. Управление на заинтересованите страни

Модул 5. Комуникация

Модул 6. Обучение

Управление на промяната представлява набор от активи, процеси и инструменти, които целят да помогнат на всички служители в компанията успешно да приемат планираните нововъведения. 

За да бъде промяната успешна, структурата на организацията трябва да се адаптира, така че да подкрепя Вашата цел. За да Ви подготвим, ще Ви запознаем с няколко изключително важни концепции, които трябва да имате предвид по време на целия проект - съвместна работа с отдела по човешки ресурси; създаване на екип, който ще продължи промяната; създаване на екип, който поддържа промяната. 

Преди да пристъпите към промяна на структурата на организацията, е важно да си намерите партньор в лицето на служител от отдела по човешки ресурси. Наемането на работа е процес, който е свързан с много правила и регулации и ако не сте запознати с тях, е лесно да допуснете грешка.  


Кратък видео откъс от електронното обучение Управление на промяната:

Свързани статии