+359 2 850 53 64

Онлайн курс Обучение за обучители

Електронно обучение Обучение за обучители

Едно от основните Ви задължения като обучител е да бъдете запознати с темата на обучението много добре, но за да бъде курсът Ви наистина полезен, трябва да знаете и как да преподавате ефективно.

Вие сте човекът, от когото зависи: въвеждането на нови инструменти и процеси; приемането на промяната; мотивацията на обучаемите; идентифицирането на потенциални проблеми.

Цели на обучението

Една от основните причини дадено обучение да не бъде ефективно е неподходящото отношение на обучаващия към обучаваните. Тук ще научите основните характеристики на един успешен обучаващ и с какво трябва да се справи той при прилагане на процеса на обучение.

Въведение

Добре дошли в обучението Обучение за обучители

Като обучител, Вие трябва да познавате добре темата на обучението, съдържанието му и да имате наблюдения от реалния живот. Признвайте опита на участниците. Имайте предвид, че обучаемите могат да се съгласят с промяната, но могат и да я отхвърлят.  

Трябва да мотивирате обучаемите да учат. Затова:

  • Покажете каква полезна информация ще намерят в обучението;
  • Предвиждайте индивидуални награди;
  • Използвайте обучението като мотиватор;
  • Задайте ясни цели.  

Съдържание на обучението

Теоретична част: Интерактивни графични елементи, графики и инфографики, примери, Тест за самооценка, Финален тест.

Общо: 148 слайда.

Програма на електронното обучение Обучение за обучители

Модул 1. Стъпки за създаване и провеждане на обучение. Какво трябва да правите през всеки един етап от създаването на Вашето обучение?

Модул 2. Категории "трудни" обучаеми и как да се справите с тях?

Модул 3. Ценности, стил и умения на обучителя и неговото значение за успеха на обучението.

Модул 4. Микрообучение - Често използвани методи на обучение и техните основни характеристики.

Модул 5. Микрообучение - Ценни съвети за провеждане на обучения.

Модул 6. Микрообучение - Какво е обърната класна стая и как да я използвате? Какво е виртуална класна стая и как да я използвате?

Модул 7. Микрообучение - Защо да използвате игри във Вашите обучения? Предимства на ролевите игри.

Модул 8. Микрообучение - Как да подобрите менторските си умения?

Модул 9. Микрообучение - Как да изградите онлайн присъствието си и да създадете успешен бизнес като обучител?

Кратък видео откъс от електронното обучение Обучение за обучители:

Свързани статии