+359 2 850 53 64

Онлайн курс "Обучение за обучители"

Електронно обучение “Обучение за обучители”

Едно от основните Ви задължения като обучител е да бъдете запознати с темата на обучението много добре, но за да бъде курсът Ви наистина полезен, трябва да знаете и как да преподавате ефективно.

Вие сте човекът, от когото зависи: въвеждането на нови инструменти и процеси; приемането на промяната; мотивацията на обучаемите; идентифицирането на потенциални проблеми.

Цели на обучението

Една от основните причини дадено обучение да не бъде ефективно е неподходящото отношение на обучаващия към обучаваните. Тук ще научите основните характеристики на един успешен обучаващ и с какво трябва да се справи той при прилагане на процеса на обучение.

Въведение

Добре дошли в обучението „Обучение за обучители“! 

Като обучител, Вие трябва да познавате добре темата на обучението, съдържанието му и да имате наблюдения от реалния живот. Признвайте опита на участниците. Имайте предвид, че обучаемите могат да се съгласят с промяната, но могат и да я отхвърлят.  

Трябва да мотивирате обучаемите да учат. Затова:

 • Покажете каква полезна информация ще намерят в обучението;
 • Предвиждайте индивидуални награди;
 • Използвайте обучението като мотиватор;
 • Задайте ясни цели.  

Съдържание на обучението

Теоретична част: Интерактивни графични елементи, графики и инфографики, примери, Тест за самооценка, Финален тест.

Общо: 148 слайда.

Програма на електронното обучение “Обучение за обучители“

Модул 1. Стъпки за създаване и провеждане на обучение. Какво трябва да правите през всеки един етап от създаването на Вашето обучение?

Модул 2. Категории "трудни" обучаеми и как да се справите с тях?

Модул 3. Ценности, стил и умения на обучителя и неговото значение за успеха на обучението.

Модул 4. Микрообучение - Често използвани методи на обучение и техните основни характеристики.

Модул 5. Микрообучение - Ценни съвети за провеждане на обучения.

Модул 6. Микрообучение - Какво е обърната класна стая и как да я използвате? Какво е виртуална класна стая и как да я използвате?

Модул 7. Микрообучение - Защо да използвате игри във Вашите обучения? Предимства на ролевите игри.

Модул 8. Микрообучение - Как да подобрите менторските си умения?

Модул 9. Микрообучение - Как да изградите онлайн присъствието си и да създадете успешен бизнес като обучител?

Кратък видео откъс от електронното обучение „Обучение за обучители“:

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА Онлайн курс "Въведение в бизнес комуникацията"
  Онлайн курс "Въведение в бизнес комуникацията"
  С помощта на нашето обучение „Въведение в бизнес комуникацията“ Вие ще научите много нови и полезни неща за комуникацията…
 • КЪМ СТАТИЯТА Онлайн курс "Управление на времето за заети хора"
  Онлайн курс "Управление на времето за заети хора"
  Използвайки уменията си за управление на времето, Вие можете да подобрите продуктивността си на работното място, както и…
 • КЪМ СТАТИЯТА Онлайн курс "Управление на конфликти"
  Онлайн курс "Управление на конфликти"
  Електронното обучение „Управление на конфликти” би било полезно както на хора, които заемат ръководни позиции (управители,…
 • КЪМ СТАТИЯТА Онлайн курс "Управление на екипи"
  Онлайн курс "Управление на екипи"
  Електронното обучение „Управление на екипи“ е подходящо за мениджъри, проджект мениджъри и тийм лидери, работещи в различни…