+359 2 850 53 64

Онлайн курс Английски език Ниво А1

Курс по английски език за начинаещи

Онлайн курс по английски език предоставя основни познания по английски език и съответства на Европейската Езикова рамка.

Този онлайн курс по английски език е подходящ за начинаещи, които искат да научат основите на английския език или да подобрят своите познания, предоставя основните езикови умения и знания, необходими за ежедневна комуникация на английски език. 

Курс по английски език онлайн е разделен на тематични модули, включващи в себе си интерактивни уроци, аудио и видео материали, текстове за четене и задачи. Всеки модул включва обширни материали, които покриват всички аспекти на езика – от граматика и лексика до аудио и произношение.  

Участниците имат възможността да комуникират с преподавател по имейл при въпроси или нужда от допълнително обяснение.

Курсът Английски език Ниво А1 е предоставен от Ленгуидж Академи ЕООД.

 

 

 

 

Курс по Английски език Ниво А1

Съдържание

 • Английската азбука.
 • Числа, числителни бройни, образуване на числителни бройни.
 • Форми и фигури и цветове.
 • Семейство, роднини и приятели.
 • Професии.
 • Населени места, сгради, администрации.
 • Природа и климат.
 • Дните и месеците от годината.
 • Дом и офис.
 • Части на тялото и лице.
 • Основни глаголи свързани с дейности.
 • Запознанства, фразеологични изрази.
 • Часовник, образуване и правила.
 • Определителен и неопределителен член (a/an, the) и правилата за употреба.
 • Показателни местоимения и тяхната употреба.
 • Английски словоред, правила за образуване на словореда, синтаксис.
 • Сегашно просто време на глагола “to be”, образуване на положителна, отрицателна и въпросителна форма и употреба.
 • Минало просто време на глагола “to be”, образуване и правила за употреба.
 • Бъдеще просто време на глагола “to be”, образуване и правила за употреба.
 • Сегашно просто време на глаголите в английския- положителна, отрицателна и въпросителна форма.
 • Употреба на Сегашно просто време (Present Simple).
 • Бъдеще просто време (Future Simple Tense) на глаголите в английския, образуване и употреба.
 • Минало просто време (Рast Simple Tense) на правилните глаголи в английския, образуване и употреба.
 • Правилни и неправилни глаголи в английския.
 • Притежателни местоимения, употреба.
 • Модални глаголи, правила за употреба.
 • Предлози в английския, правила за употреба.
 • Сравнителна и превъзходна степен и правила за употреба.
 • Лични местоимения, правила за употреба.
 • Множествено число в английския език, образуване и правила.
 • Сегашно продължително време (Present Continuous Tense).
 • Образуване на сегашно продължително време – положителна, отрицателна и въпросителна форма.
 • Употреба на Сегашно продължително време.
 • Вграден финален тест с въпроси, където резултатите излизат в момента.

 

След успешно преминаване на онлайн курс по английски език се получава Сертификат за ниво А1 по Европейската Езикова рамка.

 

Заинтригувахме ли те? Запиши се за онлайн курса Английски език Ниво А1.

Свързани статии