+359 2 850 53 64

Онлайн курс по Английски език за ученици 3-4 клас

Основи на английския език с лексика и граматика

Онлайн курс по английски език е комбинация от интересни уроци, които ще помогнат на вашето дете да научи английски език лесно и бързо.

Този онлайн курс по английски език е подходящ за деца, които започват да учат английски език за първи път, както и за ученици, които искат да затвърдят своите знания, за ученици 3-4 клас.

В курсът са включени разнообразни уроци като се започва с азбуката, числа, цветове, граматика и други, които са адаптирани към интересите и нуждите на учениците. 

Уроците са представени с картинки, озвучени на английски език и преведени на български език, което улеснява запомнянето на информацията.

Целта на курс по английски език онлайн е да предостави стабилна основа за развитието на езиковите умения на вашите деца, като ги подготви да четат, пишат и разбират лесни текстове на английски език, както и да водят базови разговори.

Курсът Английски език за ученици 3-4 клас е предоставен от Ленгуидж Академи ЕООД.

 

 

Курс по Английски език за ученици 3-4 клас

Съдържание

 • Азбуката.
 • Числа.
 • Цветове.
 • Форми.
 • Роднини и приятели.
 • Професии.
 • Населени места.
 • Природа и климат.
 • Дни и месеци.
 • Вкъщи и в офиса.
 • Лицето и частите на тялото.
 • Дейности.
 • Запознанства.
 • Колко е часът?
 • Определителен и неопределителен член.
 • Показателни местоимения.
 • Синтаксис и въпроси.
 • Глаголът “To be” (съм) употреба в различни времена и форми.
 • Сегашно просто време на глаголите.
 • Бъдеще просто време на глаголите.
 • Минало просто време на глаголите.
 • Отрицателна форма на глагола.
 • Притежателни местоимения.
 • Модални глаголи.
 • Предлози.
 • Сравнителна и превъзходна степен.
 • Винителен падеж – местоимения.
 • Множествено число.
 • Вграден финален тест с въпроси, където резултатите излизат веднага.

Заинтригувахме ли те? Запиши се за онлайн курса Английски език за ученици 3-4 клас.

 

Свързани статии