+359 2 850 53 64

Търговска математика

Електронно обучение “Търговска математика”

Кои са основните елементи на търговската математика, марж, надценка, формула за търговска надценка, как да сметнете лихва при продажбите на едро и дребно.

За да Ви помогнем да станете по-добри професионалисти и за да можете да се справяте по- ефективно с ежедневните си работни задължения, Ви предлагаме да преминете настоящото обучение. 

Цели на обучението

• Осигуряване на присъствие на задължителния асортимент на Компанията, спрямо Снимка на успеха за съответния канал.

• Водене на преговори с цел привличане на по-добри пазарни позиции за различните обекти.

• Поддържане на добри взаимоотношения с настоящите клиенти.Въведение

Добре дошли в обучението „Търговска математика!  

В обучението:

 • ще Ви припомним как лесно и бързо да се справите с изчисленията, които всеки ден Ви се налага да правите;
 • ще Ви запознаем с основните търговски термини (цена на рафт, надценка, приход, разход и др..);
 • ще Ви дадем реални примери, с които да упражните ежедневните си задължения;
 • ще намерите и друга полезна и практически насочена информация;

За да упражните наученото сме включили задачи за упражнение. Имайте предвид, че обучението се смята за преминато, ако решите успешно финалния тест. 

Съдържание на обучението

Теоретична част: Интерактивни графични елементи, графики и инфографики, примери, задачи.

Общо: 66 слайда.

Програма на електронното обучение “Търговска математика“

 • Обикновени дроби;
 • Десетични дроби;
 • Какво е процент? Намиране на процент от число;
 • Ред на действие;
 • Преобразуване на обикновени дроби, десетични дроби и проценти;
 • Настоящи и бъдещи стойности;
 • Бъдеща стойност на парите;
 • Сегашна стойност на парите;
 • Нетна настояща стойност;
 • Риск и дисконтов процент;
 • Настояща стойност и норма на възрващаемост;
 • Изчисляване на настоящата стойност на парични потоци, които се появяват след повече от една година;
 • Що е паричен поток?
 • Типове паричен поток;
 • Състав на цената;
 • Себестойност;
 • Какво е печалба?
 • Търговска надценка и марж на дистрибутора;
 • Стъпала в ценовата политика;
 • Нагледна илюстрация на ценообразуването;
 • Формиране на цените в рамките на ценовата политика;
 • Разходи. Видове разходи;
 • Подреждане, проследяване, преподреждане и оценка на инвентара;
 • Какво е касова бележка?
 • Какво е фактура?

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Въведение в бизнес комуникацията,
  С помощта на нашето обучение „Въведение в бизнес комуникацията“ Вие ще научите много нови и полезни неща за комуникацията…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Управление на времето за заети хора
  Използвайки уменията си за управление на времето, Вие можете да подобрите продуктивността си на работното място, както и…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Управление на конфликти
  Електронното обучение „Управление на конфликти” би било полезно както на хора, които заемат ръководни позиции (управители,…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Управление на екипи
  Електронното обучение „Управление на екипи“ е подходящо за мениджъри, проджект мениджъри и тийм лидери, работещи в различни…