+359 2 850 53 64

Онлайн курс Търговска математика

Електронно обучение Търговска математика

Кои са основните елементи на търговската математика, марж, надценка, формула за търговска надценка, как да сметнете лихва при продажбите на едро и дребно.

За да Ви помогнем да станете по-добри професионалисти и за да можете да се справяте по- ефективно с ежедневните си работни задължения, Ви предлагаме да преминете настоящото обучение. 

Цели на обучението

• Осигуряване на присъствие на задължителния асортимент на Компанията, спрямо Снимка на успеха за съответния канал.

• Водене на преговори с цел привличане на по-добри пазарни позиции за различните обекти.

• Поддържане на добри взаимоотношения с настоящите клиенти.Въведение

Добре дошли в обучението Търговска математика!  

В обучението:

 • ще Ви припомним как лесно и бързо да се справите с изчисленията, които всеки ден Ви се налага да правите;
 • ще Ви запознаем с основните търговски термини (цена на рафт, надценка, приход, разход и др..);
 • ще Ви дадем реални примери, с които да упражните ежедневните си задължения;
 • ще намерите и друга полезна и практически насочена информация;

За да упражните наученото сме включили задачи за упражнение. Имайте предвид, че обучението се смята за преминато, ако решите успешно финалния тест. 

Съдържание на обучението

Теоретична част: Интерактивни графични елементи, графики и инфографики, примери, задачи.

Общо: 66 слайда.

Програма на електронното обучение Търговска математика

 • Обикновени дроби;
 • Десетични дроби;
 • Какво е процент? Намиране на процент от число;
 • Ред на действие;
 • Преобразуване на обикновени дроби, десетични дроби и проценти;
 • Настоящи и бъдещи стойности;
 • Бъдеща стойност на парите;
 • Сегашна стойност на парите;
 • Нетна настояща стойност;
 • Риск и дисконтов процент;
 • Настояща стойност и норма на възрващаемост;
 • Изчисляване на настоящата стойност на парични потоци, които се появяват след повече от една година;
 • Що е паричен поток?
 • Типове паричен поток;
 • Състав на цената;
 • Себестойност;
 • Какво е печалба?
 • Търговска надценка и марж на дистрибутора;
 • Стъпала в ценовата политика;
 • Нагледна илюстрация на ценообразуването;
 • Формиране на цените в рамките на ценовата политика;
 • Разходи. Видове разходи;
 • Подреждане, проследяване, преподреждане и оценка на инвентара;
 • Какво е касова бележка?
 • Какво е фактура?

Свързани статии