+359 2 850 53 64

Онлайн курс Управление на конфликти

Електронно обучение Управление на конфликти

Електронното обучение Управление на конфликти би било полезно както на хора, които заемат ръководни позиции (управители, мениджъри), така и на всички останали, които биха искали да изградят и поддържат добри взаимоотношения с клиенти и партньори.

Електронното обучение Управление на конфликти съдържа актуална и практически насочена информация. То включва: теоретична част, примери, казуси, тестове, видео материали. 

Програма на електронното обучение Управление на конфликти

1. Какво представляват конфликтите? Основни видове и нива на конфликти на работното място.

2. Причини за възникване на конфликти.

3. Признаци за възникване на конфликти.

4. Динамика на конфликта.

5. Стилове на поведение в конфликтна ситуация.

6. Как да избегнете избухването на конфликт на работното място?

7. Съвети за разрешаване на конфликти на работното място.

Обучението включва:
Теоретична част: 5 модула;
Упражнения: 4 броя;
Примери: 4 броя;
Видео материали: 3 броя;
Финален тест.

Общо: 57 слайда. Теоретична част: 44 слайда, финален тест: 13 слайда.
Допълнителни материали: Въпросник.
Брой интеракции: 282.

Свързани статии