+359 2 850 53 64

Онлайн курс Управление на проекти

Електронно обучение Управление на проекти

Проект е временно начинание, което има уникална цел и (обикновено) бюджет. Нека разгледаме по-задълбочено компонентите на това определение.

Цели на обучението

Основна цел на обучението е запознаването с управлението на проекти. Процесът по управление на проекти може да бъде дефиниран с отговорите на няколко основни въпроса:

Въпрос 1: Какъв проблем трябва да разрешите?

Въпрос 2: Как смятате да разрешите проблема?

Въпрос 3: Какъв в планът Ви?

Въпрос 4: Как ще разберете, че проектът е приключил?

Въпрос 5: До колко добре премина проектът?

Въведение

Добре дошли в обучението „Управление на проекти“! 

Цел на проекта. Проектът води до уникален резултат: независимо дали става въпрос за продукт, услуга или нещо друго.

Накрая, повечето проекти имат бюджет като под „бюджет“ нямаме предвид само пари, а и други ограничения като ресурси и време.  

Съдържание на обучението

Теоретична част: Интерактивни графични елементи, графики и инфографики, примери, Финален тест.

Общо: 78 слайда.

Програма на електронното обучение Управление на проекти

Модул 1. Въведение в управлението на проекти;

Модул 2. Етап 1: Иницииране;

Модул 3. Етап 2: Планиране;

Модул 4. Етап 3 и 4: Изпълнение и контрол;

Модул 5. Етап 5: Завършване.

Кратък видео откъс от електронното обучение „Управление на проекти“:

Свързани статии