+359 2 850 53 64

Онлайн курс Управление на промяната в личен план

Електронно обучение Управление на промяната в личен план

Някои хора се справят лесно с промените, други хора трудно свикват дори на промяна в обедното си меню. Разликата е в отношението към промяната и степента на приемане на несигурността.

Всъщност, хората намират несигурността за плашеща, не самата промяна. Въпросите "Какво ще правя сега?" и "Как ще се справям занапред?" създават мисълта за трудност на промяната.

Въпреки това, има няколко умения, които можете да развиете, за да управлявате промяната, независимо дали тя е в професионален, или личен план.

Цели на обучението

В електронното обучение “Управление на промяната в личен план”, ще Ви представим накратко: промяната в личен план и справянето с егото, инвестиция на време и понякога пари в промяната, 7-те етапа на личната промяна, стъпки за постигане на баланс в личния и професионалния живот. За да управлявате промяната успешно, трябва да вникнете в същността и мащаба на проблема, да можете да визуализирате какви са Вашите нужди, и това какви действия трябва да предприемете, за да постигнете целите си.

Съдържание на обучението

Обучението съдържа общо 36 слайда. За успешно преминаване на обучението, съдържа Финален тест с 10 въпроса по лекционния материал.

Програма на електронното обучение Управление на промяната в личен план

Модул 1. Какво представлява промяната в личен план?

Модул 2. Управление на личната промяна

Модул 3. Балансът: “работа-личен живот”

Модул 4. Как да се справите със стреса, свързан с промяната? 

Хората, които преминават през промяна, независимо дали е положителна или отрицателна, имат стандартни реакции. Помислете за моментите, в които сте разбрали, че сте си намерили нова работа, моментите, в които сте разбрали, че сте останали без работа, че имате дете или че Ваш близък е претърпял инцидент. Във всички тези случаи сте имали сходни реакции. Промяната означава преминаване от едно статукво в друго, като за целта е нужно да промените умствените си нагласи. 

Кратък видео откъс от електронното обучение Управление на промяната в личен план:

Свързани статии