+359 2 850 53 64

Национален институт по метеорология и хидрология

4 дневен семинар – европейски проект на НИМХ

Европейски проект на НИМХ за опазване на околната морска среда.

Предмет на дейността ни е да провеждаме онлайн срещи, конференции, курсове и други масови мероприятия с иновативен софтуер. Заехме се с подготовката, организацията, произвеждането и документирането на 4 дневен семинар – европейски проект на НИМХ за опазване на околната морска среда.

Предоставихме най-разнообразни технически възможности за провеждане на обучението: виртуално работно пространство, бърза и надеждна интернет връзка, набор от опции за представяне на лекционния материал, възможности за писане на ръка и рисуване, споделяне на файлове и екран, провеждане на видео сесии на живо, хибридно участие с използването на видео стрийминг. Осигурихме необходимата техническа поддръжка и навременна помощ на всички участници при възникване и решаване на технически проблеми, както и управлявахме комуникацията между лектори и участници. Всяка сесия се документираше с видео и аудио записи, които бяха задължителен атрибут при отчетността на мероприятието. Освен това записите дават възможност да се използват при бъдещо електронно обучение като се качат на съответните електронни платформи.

Екипът на НИТ работеше с голям интерес и удоволствие по време на това събитие!

Проведете Вашето събитие чрез нашата платформа за организиране и провеждане на онлайн и хибридни събития, уебинари, онлайн семинари и конференции!