+359 2 850 53 64

Проект Овластяване на хора с редки болести

В последния ден на месeц февруари се отбелязва деня на редките болести

Изпълняван проект от Българска Хънтингтън Асоциация с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП

Участие в двудневния онлайн семинар взеха ресурсните центоре на Норвегия и Фазовия Модел в редките болести Карстен Р. Бартън. Искаме, отново, да благодарим за доверието на Наталия Григорова! За нас беше удоволствие да бъдем част от тази организация. Събитието даде възможност на участниците да научат как се справят с предизвикателствто да живеят с рядка болест семействата в Норвегия. Споделянето на опит и информация бе основната цел на семинара.

Благодарение на предоставената уебинарна платформа, лесно прескочихме границите. Всички имаха достъп до програмата на събитието за двата дни. Тя бе достъпна 24/7 в платформата преди самото събитие, за да може всеки желаещ да се запознае с нея. Освен информация за събитието, нашата платформа позволява да представите спонсори, организатори и каквото още се сетите. Имате възможност да рекламирате своите продукти и услуги с рекламно каре по Ваш избор и позиция в платформата.

В сесиите участниците общуваха чрез публичен или персонален чат, обща бяла дъска и споделени бележки. Презентаторите споделяха своя екран или качваха материалите си в самата платформа. Всички сесии - основни и почивката с виртуално кафе бяха записани и предоставени в желания формат след събитието. 

С голямо желание участваха експертите от ресурсен център FRAMBU. Водещите се справиха много бързо с интерфейса на платформата и го намериха за изключително лесен. Те разказаха за това как подкрепят семейства с над 500 различни редки заболявания. Беше предвидена почивка и виртуално кафе за дискусия между аудиторията и гост лекторите.

 

Проведете Вашето събитие чрез нашата платформа за организиране и провеждане на онлайн и хибридни събития, уебинари, онлайн семинари и конференции!