+359 2 850 53 64

Системи за дистанционно обучение

Клиенти, използващи услуги за дистанционно обучение

 • КЪМ СТАТИЯТА ПГ Проф.д-р Асен Златаров
  ПГ Проф.д-р Асен Златаров
  Доставка, инсталация и обучение за работа със система за управление на обучението (LMS) Moodle в дейността на Професионална…
 • КЪМ СТАТИЯТА Община Смолян
  Община Смолян
  Доставка, инсталация и обучение за работа с платформа за дистанционно обучение eFront за община Смолян – по проект „По-добри…
 • КЪМ СТАТИЯТА Йелоу 333 АД
  Йелоу 333 АД
  Инсталиране и хостинг на платформа за дистанционно обучение ILIAS – версия 5.1
 • КЪМ СТАТИЯТА Солвей Соди
  Солвей Соди
  Инсталиране и хостинг на платформа за дистанционно обучение ILIAS – версия 5.1.
 • КЪМ СТАТИЯТА Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп ЕАД
  Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп ЕАД
  Дигитализацията в Булстрад Живот ЕАД намира израз при въвеждането на платформа за дистанционно онлайн обучение.
 • КЪМ СТАТИЯТА Пенсионно осигурително дружество „Бъдеще“
  Пенсионно осигурително дружество „Бъдеще“
  Доставка, инсталация, техническа поддръжка и обучение за работа с платформа за онлайн обучение ILIAS за пенсионно осигурително…
 • КЪМ СТАТИЯТА Пощенска Банка АД
  Пощенска Банка АД
  НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предостави на Пощенска Банка АД, платформа за дистанционно онлайн обучение - LMS. На…
 • КЪМ СТАТИЯТА Тех-ко ООД
  Тех-ко ООД
  Тех-ко ООД използва за своите дистанционни обучения електронната платформа ILIAS от НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД.
 • КЪМ СТАТИЯТА „Медико“ ООД
  „Медико“ ООД
  Доставка, инсталация и обучение за работа с платформа за дистанционно обучение ILIAS в дейността на службата по трудова медицина…
 • КЪМ СТАТИЯТА Център за обучения Crystal Consultant
  Център за обучения Crystal Consultant
  Инсталация, конфигурация, тестване, поддръжка и обучение за работа със система за онлайн обучение ILIAS - версия 5.1 от НИТ…
 • КЪМ СТАТИЯТА Магазини SPORT DEPOT
  Магазини SPORT DEPOT
  Инсталация, конфигурация, обучение и хостинг на платформа за дистанционно обучение ILIAS за SPORT DEPOT от НИТ - Нови Интернет…
 • КЪМ СТАТИЯТА Еконт Експрес ООД
  Еконт Експрес ООД
  Доставка, инсталация и обучение за работа с платформа за дистанционно обучение ILIAS в дейността на една от водещите български…
 • КЪМ СТАТИЯТА Carlsberg Bulgaria
  Carlsberg Bulgaria
  Доставка, инсталация, техническа поддръжка и обучение за работа с платформа за дистанционно обучение ILIAS плюс изработка…
 • КЪМ СТАТИЯТА Софийска вода АД
  Софийска вода АД
  НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предостави на Софийска вода АД платформа за дистанционно онлайн обучение - ILIAS.
 • КЪМ СТАТИЯТА Алианц България Холдинг АД
  Алианц България Холдинг АД
  Доставка, инсталация, техническа поддръжка и обучение за работа с платформа за дистанционно обучение ILIAS плюс изработка…
 • КЪМ СТАТИЯТА УниБИТ
  УниБИТ
  Доставка, инсталация и обучение за работа със система за онлайн обучение ILIAS в дейността на Университета по библиотекознание…
 • КЪМ СТАТИЯТА Юнимастърс Лоджистикс
  Юнимастърс Лоджистикс
  Доставка, инсталация и обучение за работа с платформа за дистанционно обучение ILIAS в дейността на логистичната компания…
 • КЪМ СТАТИЯТА E-Training.bg
  E-Training.bg
  Доставка, инсталация и обучение за работа със система за дистанционно обучение еFront в дейността на центъра за обучение…
 • КЪМ СТАТИЯТА Хранителна компания Белла България
  Хранителна компания Белла България
  Доставка, инсталация и обучение за работа със система за управление на обучението (LMS) eFront за Белла България.