+359 2 850 53 64

Българска банка за развитие

Българска банка за развитие е основана през 1999 г. под името Насърчителна банка

Трансформирана е в Българска банка за развитие АД през април 2008 година след приемането на специален закон от Парламента на Република България. Групата на ББР включва и дъщерните дружества Национален гаранционен фонд ЕАД и Микрофинансираща институция Джобс ЕАД.

Свържете се с насПовече...