+359 2 850 53 64

Изработка на сайт за ChildTransNet.

Проектът BG051PO001-7.0.02-0006 - основни цели и как се планира да бъдат постигнати?

Проектът BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 се изпълнява от Министерството на труда и социалната политика, чрез дирекция „Социално включване”.

Партньори по проекта са Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, автономен италиански регион Сицилия, МТСП - дирекция Социално включване.
Основната цел на проект „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца” е сътрудничество, обмен на добри практики и утвърждаване на иновативни модели в областта на политиките за грижа за деца в двете партниращи си държави - България и Италия.

 

Свържете се с насПовече...