+359 2 850 53 64

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

Центърът е държавно научно-информационно звено към Министерството на образованието и науката

ЦКОКО осъществява своята дейност, като разработва: 

• модели и механизми за вътрешно и външно оценяване; 
• системи за анализ и оценка на качеството на образованието; 
• изпитни материали за различни видове изпити, които предоставя на МОН.

Свържете се с насПовече...