+359 2 850 53 64

Проект Дигитална култура за регионално сближаване

Изработка на сайт - Дигитална култура за регионално сближаване

Иновативна база данни за повишаване на осведомеността в трансграничния регион относно регионалните и европейските аспекти на културата и по-доброто й съвместно използване.

Резюме на проекта:

Заглавие на проекта: Дигитална култура за регионално сближаване: Иновативна база данни за повишаване на осведомеността в трансграничния регион относно регионалните и европейските аспекти на културата и по-доброто й съвместно използване

Водещ партньор: Сдружение „Без граници 21 век”, България.

Партньори: Съюз на сдруженията за техническа култура – Народна техника, Струмица.

Приоритетна ос: Ос 2: Подобряване на качеството на живот.

Продължителност: 12 месеца.

http://www.digital-culture.eu/

Свържете се с насПовече...