+359 2 850 53 64

Държавна агенция ДРВЗ

Държавна Държавен резерв и военновременни запаси (ДРВЗ)

Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси е специализиран орган на Министерския съвет.

Негови основни отговорности са провеждането на държавната политика в областта на натрупването, съхраняването и използването на на държавните резерви и военновременните запаси на страната, с оглед на интересите на националната сигурност.

В Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” се съхраняват запаси-горива, хранителни стоки, дървен материал, химикали, лекарствени средства и др.

http://www.statereserve.bg/

Свържете се с насПовече...