+359 2 850 53 64

КИИП - София град

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - София град

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) - София град е организация на инженерите, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране на територията на София-град.

Сред основните цели на КИИП - София град можем да отбележим следните:

съдействие при формирането на национална политика за развитие на проектното дело;

защитаване на интереса на гражданското общество в областта на инвестиционното и устройственото проектиране;

официален представител на инженерите от областта и защитник на техните професионални права и интереси;

налагане на принципите на добрата проектантска практика;

• и мн.др.

http://www.kiip-sofia.com/

 

Свържете се с насПовече...