+359 2 850 53 64

Министерство на финансите

Уеб сайт за Министерство на финансите

Министерство на финансите е създадено през 1879г. Според настоящото законодателство, то отговаря за финансовото ръководство на страната.

Основната цел на Министерството на финансите е поддръжката на прозрачна финансова политика, в съзвучие със стратегията за пълноправно членство в Европейския съюз. 

Структура на Министерство на финансите

Министър;
Заместник-министри;
Началник на кабинета на министъра на финансите;
Инспекторат;
Служител по сигурността на информацията;
Администрация;
Второстепенни разпоредители с бюджет.

Свържете се с насПовече...