+359 2 850 53 64

Министерство на финансите

Ръководител на финансовата политика на страната

Министерство на финансите е създадено през 1879г. Според настоящото законодателство, то отговаря за финансовото ръководство на страната.

Основната цел на Министерството на финансите е поддръжката на прозрачна финансова политика, в съзвучие със стратегията за пълноправно членство в Европейския съюз. 

Структура на Министерство на финансите

• Министър;
• Заместник-министри;
• Началник на кабинета на министъра на финансите;
• Инспекторат;
• Служител по сигурността на информацията;
• Администрация;
• Второстепенни разпоредители с бюджет.

Свържете се с насПовече...