+359 2 850 53 64

Финансов механизъм на ЕИП и НФМ

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

На 17.06.2011г. между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия бяха подписани два изключително важни финансови меморандума

Това са Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Основните цели на двата финансови инструмента са:

1. намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство;

2. укрепване на двустранните отношения между страните донори и България.

В рамките на двете програми, България е получила достъп до общо 126.6 млн. евро. С тях могат да бъдат финансирани приоритетни за страната ни сектори, като опазване на околната среда, възобновяеми енергийни източници, възстановяване на културното и природно наследство, инициативи за обществено здраве, деца и младежи в риск, иновации за зелена индустрия, правосъдие и вътрешни работи.

http://www.eeagrants.bg/

Свържете се с насПовече...