+359 2 850 53 64

ОПАК Мездра

Оперативна програма “Административен капацитет” Мездра

Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) се финансира от Европейския социален фонд (ЕСФ) и от националния бюджет.

Програмата е насочена към укрепването на капацитета на всички нива на администрацията, структурите на гражданското общество и съдебната система.

Основната цел на програмата е подобряване работата на държавната администрация и създаване на условия за икономически растеж и заетост.

В частност, ОПАК Мездра е фокусирана върху осигуряването на условия за прилагане на качествени и ефективни политики на общинско ниво, както и привличане на структурите на гражданското общество към развитието на град Мездра и принадлежащата му община.

http://mezdra.nitbg.com/.

Свържете се с насПовече...