+359 2 850 53 64

"Вълшебните приказки" - Асоциация НАЯ

Проект, свързан с борбата против насилието над жени и деца

Разработване на практически инструментариум за въвеждане на темата за равнопоставеност на жените и мъжете при работа с деца в предучилищна възраст, който може да бъде използван от професионалисти и в други региони и държави от ЕС.

Проектът ”Вълшебни приказки” се осъществява в България, Гърция и Италия, като получава финансова подкрепа от Програмата за права, равенство и гражданско участие на Европейския съюз (2014 – 2020). Главната му цел е да бъде предотвратено насилието, като се преодолеят създадените стереотипи за неравенството между двата пола от ранна детска възраст. Реализирането му се осъществява в детските градини и училищата, като възрастта на децата, с които се работи, е между 5 и 7 години.

 

https://www.fairy-tales.eu/