+359 2 850 53 64

Програма БГ07 "Инициативи за обществено здраве"

Програмен оператор: Министерство на здравеопазването

Програмното предложение има за цел да увеличи ефекта от финансирането в няколко приоритетни области

Това са области, които отговарят в максимална степен на националните приоритети в сектора на здравеопазването, произтичащи от международни, европейски и национални договори и законодателството в България. В частност, програмното предложение има за цел да допринесе за постигане на определените резултати:

• Подобряване на управлението в областта на здравеопазването;

• Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги, включително репродуктивно здраве и профилактика;

• Подобрени психично-здравните услуги;

• Специфични предизвикателства за здравето на ромите.

http://www.bg07eeagrants.bg/

Свържете се с насПовече...