+359 2 850 53 64

Изработване на портал по Програма БГ07 "Инициативи за обществено здраве"

Програмен оператор: Министерство на здравеопазването

Порталът има за цел да увеличи ефекта от финансирането в няколко приоритетни области.

Това са области, които отговарят в максимална степен на националните приоритети в сектора на здравеопазването, произтичащи от международни, европейски и национални договори и законодателството в България. В частност, програмното предложение има за цел да допринесе за постигане на определените резултати:

Подобряване на управлението в областта на здравеопазването;

Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги, включително репродуктивно здраве и профилактика;

Подобрени психично-здравните услуги;

Специфични предизвикателства за здравето на ромите.

 

Свържете се с насПовече...