+359 2 850 53 64

Платформа за трудовия пазар в региона

Проучване и изработване на платформа за обучение

Проучването има за цел да идентифицира и анализира реалното състояние на пазара на труда, негови основни характеристики и тенденции, сектори и браншове с потенциал за трудова мобилност и заетост, анализ на нуждата от работна ръка в различните сектори.

За проекта

Име на проекта: "Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регионна област Добрич и окръг Констанца".

Решаващ фактор за икономическото развитие на един регион е качеството на работната сила. Затова, особен акцент ще бъде поставен на отношенията между бизнеса и обучителните институции и тяхната нагласа за сътрудничество. Съществена част от изследването ще обхване работодатели от трансграничния регион. Целта е да бъдат идентифицирани ключови знания, умения и компетенции, които служителите в различните сектори трябва да притежават.

Основни дейности за постигане на целите на проекта

- Изграждане на трансгранична мрежа „Ro-BG работа”;

- Провеждане на тридневен семинар в Констанца на тема „Трудова мобилност в трансграничния регион Добрич-Констанца“;

- Провеждане на тридневен семинар в Балчик на тема „Пътна карта за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион Добрич-Констанца“;

- Разработване на три съвместни програми за обучение по предприемачество за еко и селски туризъм, културен туризъм и спорт и приключенски туризъм;

- Четири информационни събития;

- Провеждане на три съвместни обучения по иновативно предприемачество;

- Създаване на иновативна платформа за онлайн учене „Готов за моята (нова) работа“;

- Разработване на езикови курсове “Румънски за българи” и “Български за румънци”;

- Секция “Меки умения” на платформата за онлайн учене;

- Секция “Информация и консултиране” на уеб платформата;

- Създаване на трансграничен център за учене през целия живот;

- Промотиране на Трансграничен център за учене през целия живот и платформата за онлайн учене;

- Провеждане на обучения по меки умения и кариерно консултиране.

 

 

Свържете се с насПовече...