+359 2 850 53 64

"Владилена Екоконсулт" ЕООД

Експерт по околната среда и обектите, които оказват отрицателно влияние върху нея

„Владилена Еко Консулт” ЕООД е българско търговско дружество с основна дейснот изготвяне на планове, програми и експертизи за въздействието на различни обекти върху околната среда и отрицателното влияние, което оказват върху нея

Във „Владилена Еко Консулт” ЕООД работят опитни специалисти и експерти по околната среда, научни работници и университетски кадри, лицензирани от МОСВ за извършване на оценки за въздействие върху околната среда. 

Основната мисия на „Владилена Еко Консулт” ЕООД е създаване на равновесие между околната среда и техническия прогрес с цел постигане на екологично равновесие и Екологично чиста и устойчива околна среда в България.

http://www.vladilena.bg/ 

Свържете се с насПовече...