+359 2 850 53 64

Дигитализация и изграждане на дигитални центрове

Услуги по дигитализация и изграждане на дигитални центрове

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предлага комплексно решение за доставка, инсталация, конфигурация и поддръжка на софтуер и хардуер за създаване на дигитални центрове.

Услуги по доставка, инсталация, конфигурация и поддръжка на софтуер и хардуер за изграждане на дигитални центрове от софтуерна фирма НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД.

Нашата услуга позволява извършаване на всички процеси по дигитализация - от сканиране на обектите до тяхното публично представяне в интернет пространството. При това, съгласно водещите международни стандарти в областта.

Техничеко обородуване и услуги

Екипът ни може да Ви осигури следното техническо оборудване и услуги:

• скенери;

• фотографско оборудване;

• сървъри за съхранение на дигиталното съдържание;

• сървъри за резервни копия на дигиталното съдържание (backup сървъри);

• компютърни устройства и периферия;

• изграждане на архитектурата на дигиталния център;

• доставка и инсталация на системен софтуер;

• изграждане на VPN; 

• и др.

Доставка, инсталация, конфигурация и поддръжка на софтуер и хардуер за изграждане на дигитални центрове

Нашият продукт за дигитализация, озаглавен накратко каталожна система, е изграден с помощта на модерна базова структура (framework) от най-висок стандарт. Тя е създадена, като за референтни спецификации са използвани утвърдени стандарти за изграждане на системи от метаданни, стандарти за културни колекции и стандарти за каталогизиране. Всички компоненти на системата са с подходящ лиценз, което намалява разходите по нейното придобиване.

Каталожната система е напълно конфигурируема – в нея могат да се въвеждат метеданни по желание на потребителя. Това я прави изключително гъвкава и подходяща за приложение в дейността на различни видове културни огранизации и институции – музеи, галерии, библиотеки, архиви, общини и частни колекции.

Функционалности

В дигиталния каталог могат да бъдат дефинирани различни езици, както и различни видове списъци:

• за елементи от интерфейса;

• за падащо меню с опции за контрол на съдържанието;

• за контролни речници - подходящи за употреба при описателното каталогизиране;

• за обекти, събития, места, колекции и др.

Софтуерът позволява определяне на типовете връзки между обектите - той създава връзки между записите, като всяка възможна връзка в системата има свой собствен списък на видовете отношения.

Както вече споменахме, каталожната система предоставя значителна гъвкавост - затова, преди да започне да функционира, в нея трябва да бъдат дефинирани необходимите данни.

В каталожната система можете да въвеждате и запазвате информацията за обектите и свързаните с тях творци, издатели, създатели и др.

Метаданните, които могат да се въвеждат са от различен вид - библиографски, исторически, географски, мултимедийни метаданни (снимки, видео клипове, дигитално съдържание) и т.н.. Това спомага за представянето на обектите, като завършен културен обект.

В системата могат да бъдат създавани колекции от сходни обекти, като е налична и опция за създаване на персонални колекции. Всеки отделен обект в системата може да бъде асоцииран към една или повече изложби, като връзката между изложбите може да бъде посочена.

В дигиталния каталог достъпът е строго контролиран - продуктът разполага с административна и публична част, които могат да бъдат използвани напълно самостоятелно. Информацията, която ще се визуализира в публичната част може да бъде предварително дефинирана, а административната част може да бъде интегрирана във вече съществуващ уеб сайт или приложение, като са налични опции за контрол върху въведените обекти. И двете части на системата работят с последните версии на най-популярните браузъри.

Допълнителни функционалности на софтуера за дигитализация:

• подреждане на обектите в йерархичен ред;

• добавяне на ранг, етикет и коментар;

• речници;

• геолокация;

• и др.

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предлага обучение за работа с каталожната система и цялата й функционалност.

Инсталационни услуги

Каталожната система може да бъде инсталирана както на сървър, предоставен от нашата фирма, така и при клиента.

При първия вариант, след инсталацията си, софтуерът може да бъде използван веднага, като единственото условие е наличието на интернет връзка от компютъра на потребителя.

При втория вариант, може да се подходи по два различни начина:

1. Да се използва предварително пакетирана виртуална машина, която може да бъде стартирана на мощен компютър с операционна система Windows или Linux. Тази машина трябва да бъде достъпна по мрежа - публична или локална.

2. Да се инсталира на физическа машина с подходяща операционна система и компоненти.

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.: +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com, или като попълните поместената по-долу форма за контакти.

Свържете се с насПовече...

Свързани статии