+359 2 850 53 64

Системи за дистанционно обучение и електронни обучения

Модерни и ефективни решения за дистанционно обучение

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предлага на своите клиенти най-качествените в световен мащаб софтуерни системи за дистанционно обучение

Това са ILIAS, Moodle и Chamilo. Те представляват ефективно решение за създаване на електронни обучения, управление и провеждане на онлайн обучения и дистанционни обучения, които успешно могат да бъдат приложени в дейността на Вашата бизнес организация, фирма или учебно заведение. Необходим  и много важен инструмент за ЦПО и школите са дистанционните платформи за онлайн обучение, като все по-често те се използват за самостоятелни и смесени форми на обучение по професии и езици.

НИТ- Нови Интернет Технологии предоставя следните услуги: 

Консултации за избор на система за дистанционни обучения, инсталиране и конфигуриране на LMS /софтуерна платформа за дистанционно обучение/ - инсталацията и конфигурацията на системата за дистаницонни обучения ще бъде съобразена изцяло с критериите на клиента и функционалностите, които биха били най-полезни за постигане на поставените цели. Изработване на обучително съдържание (електронни обучения) и онлайн уроци - за да бъде една система за дистанционни обучения полезна, тя трябва да съдържа в себе си качествено изработени електронни обучения, електронни курсове, уроци и обучително съдържание. Ние ще ви помогнем да постигнете това като разработим електронните ви обучения според последните тенденции и най-добрите практики, които сме натрупали с годините опит в онлайн обучението. Предлагаме услуги за изработване на електронни курсове с iSpring, Articulate Storyline и др. 

Консултиране за структуриране на онлайн обучения и избор на обучителни методи - дори да решите сами да изготвите електронните си обучения, Вие можете да се възползвате от нашите консултации. Ние ще ви посъветваме за най-добрите практики, основни правила за изработване на онлайн обучителни материали, както и ще ви помогнем с избора на софтуер за изработка на дистанционни обучения. 

Създаване на съобразена с Вашите потребности структура на обучението и структура в системата за онлайн обучение - с цел да бъде Вашата система за дистанционно обучение удобна и ефективна, ние ще създадем за Вас необходимата структура съобразена с Вашите обучения и дейности. Тя ще бъде изготвена чрез създаване на обучителни ресурси, хранилище и библиотеки за електронни обучения. 

Изготвяне на справки от проведените обучения. Един от най-важните елементи в системите за дистанционно обучение е възможността за детайлна и сигурна отчетност на всички обучения и образователния напредък на всеки един обучаем. Изработената от нас функционалност за отчети и справки позволява изготвянето на обощен или индивидуален отчет, както за дадено, избрани или всички обучения, така и за даден, избрани или всички обучаеми. 

Автоматично издаване на сертификати на преминалите обученията с ваши темплейти. Автоматизирането на процеса за обучение е едно от най-големите предимства на системите за дистанционно обучение. Поради тази причина ние ще ви помогнем да настроите и въведете шаблон за сертификати, които системата да използва за автоматично издаване на сертификат на всеки преминал успешно дадено електронно обучение. 

Можем да създадем за Вас цялостно портфолио с обучително съдържание, което да обхване тематични обучения за Вашите служители или клиенти. За Ваше улеснение предлагаме изработка на електронни обучения по поръчка на възложителя, както и създаването на курсове по мениджмънт, курсове по продажби, курсове по киберсигурност, курсове за компютърни умения, курсове по дизайн и др. Предлагаме Ви качествено оформяне и дизайн на обучителното съдържание на електронните обучения с видео, картинки и voice over за постигане на максимален ефект от обученията и задържане на вниманието на учaстниците.

Може да заредим Вашата платформа за обучения с готови обучения по различни тематики. Свържете се с нас за да обсъдим какво Ви е необходимо

Как ще се научите да ползвате платформата за обучение = >  Много лесно : ) Предоставяме ръководства за администратори, учащи и обучители. Осигуряваме обучение за използване на платформите за дистанционно обучение, както и специалисти и консултанти в областта на създаване на  учебно съдържание и използване на външни и вътрешни ресурси на системите за онлайн обучение.

Други услуги: 

• създаване на тестове към обучителните ресурси и банки с въпроси;
• предоставяне на виртуална класна стая / трейнинг стая;
• провеждане на онлайн семинари /уебинари/;
• заснемане и / или изработване на видео;
• създаване на мултимедийни електронни учебници;
• добавяне и създаване на игровизация / gamification/ в онлайн обученията;

Платформите за дистанционно обучение предоставят множество възможности за осъществяването на едно модерно и качествено дистанционно обучение:

• провеждане на индивидуални дистанционни обучения;
• провеждане на групови дистанционни обучения;
• провеждане на обучения от смесен тип (blended learning);
• изграждане на дигитално хранилище (библиотеки);
• създаване на учебни направления;
• създаване на учебни пътеки;
• употреба като помощно образователно средство в училища, университети, обучителни фирми, частни компании, държавни институции и т.н.;
• създаване и използване на различни видове модули, курсове, тестове, упражнения, бележки, етикети и др.;
• добавяне на различни файлове от всякакъв формат и размер, включително и видео файлове;
• провеждане на онлайн изпити и оценявания;
• добавяне на съдържание, съвместимо със стандарта SCORM;
• осъществяване на комуникация, посредством инструменти, като форум, чат, уики;
• проследяване уменията и напредъка на потребителите;
• издаване на персонализирани сертификати;
• създаване на графици и проследяване на хронологията на събитията, посредством календар;
• създаване на речници;
• създаване на групи от потребители и разпределянето на групови задачи;
• управление и организиране на създадените обекти;
• администриране на личните настройки;
• импортиране и експортиране на съдържание;
• изпращане на персонализирани имейли;
• търсене в цялата платформа;

 

Системите, които предлагаме са локализирани на български език, като към всяка от тях са налични и ръководства за употреба, също на български език.

При системите за онлайн обучение, преподавателите изпълняват ролята на архитекти на процеса на обучение, определяйки съдържанието – текст, мултимедия, практическите задания и упражнения. Зад всички гореспоменати решения стоят изцяло съвременни и достъпни методи и технологии. 

Ползи, които се постигат с електронната форма на обучение:

• подготовка и използване в удобна обстановка и удобно време;
• достъп от отдалечени места;
• спестяване на време и средства от пътувания;
• 24-часов достъп до учебни материали, ресурси, документация;
• поддържане на унифицирана база от курсове и материали;
• стандартизиран набор от тестове и оценка на уменията на преминалите обучение;
• контрол и статистика на преминатите обучения и постигнатите резултати;
• ефективна комуникация между студенти и учители, както и между самите учители;
• сигурност – достъп и разграничаване на потребителите при вход в системата.

Цени на платформите за обучение

От какво зависи цената на системите за дистанционно обучение?

Системите за дистанционно обучение, които НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД предлага са системи с отворен код (open source) и разбира се, ние ги предлагаме, като такива – т.е. не таксуваме клиентите си за закупуване на самия продукт.

За да започне един LMS да работи, обаче, той трябва да бъде инсталиран, конфигуриран и поддържан. Това, всъщност, са факторите, които определят цената на elearning продуктите.

Казано по друг начин, в бюджета си трябва да предвидите разходите за следните ресурси (технически и човешки):

Хостинг 

Вашата платформа трябва да бъде инсталирана на отделен хостинг. Това може да се случи и на Ваш сървър, а ако не разполагате с такъв, ние можем да Ви осигурим. Когато избирате хостинг, трябва да се спрете на подходяща конфигурация, която да може да „понесе тежестта” на системата и да гарантира нейната бързина и надеждност.

Програмист

Нито една от платформите за дистанционно обучение с отворен код не може да започне да работи веднага. Много често хората си мислят, че е достатъчно да си свалят програмния код и системата „оживява”. Но това не е така. Защо? Софтуерът трябва да се конфигурира, а този процес, за човек без опит, не е толкова лесен.

Администратор

Освен програмист, Ви е нужен и системен администратор, който да инсталира платформата на избрания от Вас хостинг, да я поддържа, да следи постоянно излизащите ъпдейти и при възникване на проблем да реагира бързо и адекватно. Тези неща важат с още по-голяма сила за организациите, които смятат да използват системата за онлайн обучение за голям брой потребители – няколко стотин и нагоре.

Брандиране

LMS-те позволяват да бъдат брандирани и ние Ви съветваме да го направите, тъй като това значително ще улесни потребителите. Те лесно ще могат да разпознаят дали са попаднали на правилното място, а Вие ще можете да подсилите корпоративния си имидж.

Добавяне на нови модули

Фактът, който клиентите пропускат най-често, е необходимостта от актуализиране на системата. Стабилни версии на платформите за електронно обучение излизат няколко пъти в годината. В тях обикновено са налични нови модули, а старите биват допълвани с нови функционалности, които могат да Ви бъдат полезни.

Добавянето на нови модули е съществен фактор, определящ крайната цена на Вашето начинание и е хубаво да бъдете наясно с него още от самото начало.

Обучение за работа със системата за дистанционно обучение

Системите за дистанционно обучение разполагат с множество функционалности и запознаването с тях е процес, който може да отнеме време. А и винаги има вероятност, човек без опит да пропусне нещо. Затова Ви препоръчваме да изберете хора, които да бъдат обучени как се работи с продукта. Това значително ще улесни работата Ви и ще Ви гарантира безпроблемно протичане на обученията.

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com или като попълните поместената по-долу форма за контакти.

Свържете се с насПовече...

Свързани статии