+359 2 850 53 64

Внедряване на платформа за електронно обучение

Платформата за дистанционно обучение от NIT

Платформите за дистанционно обучение са важна част от посрещането и обучението на служителите във фирмата

Инсталиране и конфигуриране на  платформа за електронно обучение ILIAS / Moodle 

ILIAS е платформа за управление на електронното обучение, която предоставя много полезни функционалности за потребителите си. Една от големите предимства на ILIAS е, че е с отворен код, което означава, че всеки може да я използва, да я променя и да я разширява според нуждите си. Платформата е лесна за използване и предлага множество функции, които могат да бъдат персонализирани според нуждите на потребителя. Някои от тези функции включват управление на курсове, онлайн тестове, комуникация между студенти и преподаватели, електронно портфолио и други.

В допълнение, ILIAS е сигурна платформа, която гарантира защита на данните на потребителите. Тя е много гъвкава и лесно се интегрира с други софтуерни приложения, като видео конферентни системи, уеб камери и софтуер за виртуална реалност. Това позволява на потребителите да използват различни инструменти за обучение. И накрая, ILIAS е лесна за разширяване, като позволява добавянето на нови модули и персонализиране на функционалността според нуждите на потребителите.

НИТ-Нови Интернет Технологии има десетки реализации на платформата за обучение ILIAS в различни по структура и големина организации. Предлагаме да Ви помогнем в реализацията на Вашите планове за по-добър подбор, онбординг, развитив, оценяване и реализация на Вашите обучаеми. 
Някои от нашите клиенти можете да видите в страницата системи за дистанционно обучение - портфолио

Предимства на LMS ILIAS

ILIAS е платформа за управление на електронно обучение, която предлага много предимства за потребителите си. Ето някои от тях:

Отворен код: ILIAS е платформа с отворен код, което означава, че всеки може да я използва, да я променя и да я разширява според нуждите си. Това прави ILIAS много гъвкава и подходяща за различни видове обучение.

Лесна за използване: Интерфейсът на ILIAS е интуитивен и лесен за използване. Това прави платформата достъпна за всички видове потребители, включително за тези, които нямат технически познания.

Множество функции: ILIAS предлага множество функции, които могат да бъдат персонализирани според нуждите на потребителя. Някои от тези функции включват управление на курсове, онлайн тестове, комуникация между студенти и преподаватели, електронно портфолио, създаване на сценарии за обучение и други.

Сигурност: ILIAS е сигурна платформа, която гарантира защита на данните на потребителите. Платформата използва различни механизми за защита, като криптиране на данните, автентикация на потребителите и други.

Гъвкавост: ILIAS е много гъвкава платформа, която позволява лесно интегриране с други софтуерни приложения. Това позволява потребителите да използват различни инструменти за обучение, като видео конферентни системи, уеб камери, софтуер за виртуална реалност и други.

Лесен за разширяване: ILIAS позволява разширяване на функционалността си чрез добавяне на нови модули. Това прави платформата много гъвкава и позволява на потребителите да създават персонализирани решения за своите нужди.

По-ниска ЦЕНА за използване: Платформата не изисква плащане на лицензионни такси, което се изисква за ползване на платформите за обучение със затворен код.

Кои функционалности правят ILIAS подходящ за корпоративна платформа за обучения?

ILIAS е подходяща за корпоративна платформа за обучение. 

ILIAS поддръжа множество ( от 100 до десетки хиляди) потребители - ILIAS може да се използва за обучение на голям брой служители в една организация. Може да бъде създадено множество групи за обучение, в които служителите да бъдат разпределени, според нуждите на организацията. Платформата за обучение може да предоставя обучения на различни езици - ILIAS е налична на много езици, което я прави подходяща за обучения на мултиезикови служители. 

Платформата поддръжа различни видове обучения - ILIAS позволява да се създават различни видове обучения, като тестове, видеоуроци, курсове, виртуални класни стаи, и други. Това позволява на организацията да избере подходящия начин за обучение на служителите си.  Интеграцията с външни системи е друга полезна функционалност - ILIAS може да се интегрира с други софтуерни приложения, като например CRM системи, HR системи и други, което позволява по-добро управление на обученията на служителите.

Платформата предоставя разнообразни възможности за оценяване и отчетност - ILIAS предоставя различни инструменти за оценяване на знанията и уменията на служителите. Това позволява на организацията да проследи напредъка на служителите си в обучението и да генерира отчети за целите на дейността.

Сигурност на данните - ILIAS е софтуер с отворен код и има голяма общност от потребители, което я прави по-безопасна от хакерски атаки и вируси. Също така, ILIAS предлага различни опции за управление на достъпа до информацията, което позволява да се гарантира, че служителите ще имат достъп само до необходимата информация.

Тези функционалности правят ILIAS подходяща за корпоративни нужди, като предлагат гъвкавост и контрол върху обучението на служителите в организацията.

Функционалности за социална комуникация в платфромата за обучение

В ILIAS има редица функционалности за социална комуникация, които са полезни както за преподавателите, така и за учениците. Една от тези функционалности е създаването на форуми, които позволяват на потребителите да обсъждат различни теми и да обменят мнения между себе си. Форумите могат да бъдат ограничени до определени групи или потребители и могат да бъдат публични или частни.

ILIAS също има вградена функционалност за чат, която позволява на потребителите да се общуват в реално време. Това улеснява комуникацията и сътрудничеството между преподавателите и учениците, особено когато е необходимо да се решат проблеми в реално време. Освен форумите и чата, ILIAS позволява на потребителите да създават блогове, които могат да се използват за споделяне на мисли, статии, новини и друга информация. В допълнение, ILIAS има интегрирана функционалност за wiki, която позволява на групи от потребители да създават и редактират общи документи.

Преподавателите могат да изпращат лични съобщения до учениците, а учениците могат да комуникират един с друг чрез системата за съобщения в ILIAS. Това е полезна функционалност, която позволява на учениците да задават въпроси и да получават помощ, когато е необходимо.

Внедряване на виртуална класна

В ILIAS може да се внедри виртуална класна стая чрез ZOOM, Teams, BBB или друга платформа за онлайн срещи

Виртуалната класната стая  е онлайн учебна среда, която позволява взаимодействие на живо между обучител и обучаеми, изпълняващи учебни дейности.

В LMS ILIAS има възможност за вграждане на виртуална класна стая, а записите от нея да се ползват в курсовете в платформата. Тази възможност прави платформата най-добрия избор за хибридни обучения.

Тези и други функционалности за социална комуникация в ILIAS подобряват сътрудничеството и комуникацията между преподавателите и учениците и улесняват процеса на обучение. Те също така предоставят възможности за учениците да сътрудничат помежду си и да споделят знания и опит.

Каква функционалност за оценяване на напредъка на обучаемите има в ILIAS?


ILIAS предлага различни функционалности за оценяване на напредъка на обучаемите, като например:

Оценяване на тестове - ILIAS предлага възможност за създаване на различни видове тестове, като множество отговори, числови, изпълнете и други. Тези тестове могат да бъдат оценявани автоматично или ръчно от преподавателя.

Оценяване на задачи - преподавателите могат да задават задачи, които се оценяват ръчно. След оценяване, учениците могат да видят резултатите си и да получат обратна връзка от преподавателя.

Оценяване на участие - в ILIAS преподавателите могат да оценяват участието на учениците във форуми, чатове, wiki и други социални функционалности. Това може да включва оценка на активността на учениците, качеството на техните коментари или количеството на тяхното участие.

Оценка на проекти - преподавателите могат да задават проекти, които да се оценяват от други ученици или от преподавателите.

Разглеждане на статистика - ILIAS предоставя детайлна статистика за напредъка на учениците, като например колко тестове са решени, колко задачи са предадени и оценени и други.

Тези функционалности за оценяване на напредъка на обучаемите в ILIAS предоставят инструменти, които могат да помогнат на преподавателите да проследят и оценят напредъка на учениците във времето и да предоставят обратна връзка, която да им помогне да подобрят своите знания и умения.

Като обобщение ILIAS отговаря на съвременни изисквания за корпоративна платформа за обучение:

  1. Гъвкавост и персонализация: ILIAS предлага голяма гъвкавост и персонализация на образователния процес. Потребителите могат да създават персонализирани курсове и учебни материали, което позволява на преподавателите да адаптират обучението според нуждите и предпочитанията на своите ученици или служители.

  2. Мобилност и достъпност: ILIAS е разработен с мисъл за мобилност и достъпност, което позволява на потребителите да достъпват образователни ресурси от всяко устройство с интернет връзка. Това включва компютри, таблети и смартфони, което улеснява обучението дори извън традиционната образователна среда.

  3. Интеграция с различни системи за управление на учебния процес: ILIAS може да бъде лесно интегриран с различни системи за управление на учебния процес (LMS), ERP системи и други софтуерни приложения, което улеснява управлението на образователните проекти и процеси.

  4. Система за оценяване и обратна връзка: ILIAS предлага вградена система за оценяване и обратна връзка, която позволява на преподавателите да следят напредъка на учениците, да им задават задачи и тестове, както и да им предоставят индивидуална обратна връзка за подобряване на техните умения и знания.

  5. Сигурност и защита на данните: ILIAS осигурява високо ниво на сигурност и защита на данните, което е от решаващо значение при обработката на чувствителна информация за учениците и служителите. Това включва механизми за автентикация, шифроване на данни и контрол върху достъпа до информацията.

  6. Социално взаимодействие и колаборация: ILIAS предлага социални функции, които стимулират взаимодействието и колаборацията между ученици, студенти и служители. Това включва форуми, чатове, блогове и възможност за сътрудничество в проекти, което подпомага активното участие и обмен на знания.

  7. Мултимедийни възможности: ILIAS поддържа разнообразни мултимедийни формати за образователни материали, включително текстове, изображения, аудио и видео файлове. Това позволява на преподавателите да създават по-интерактивни и ангажиращи учебни съдържания.

  8. Разширяемост чрез плъгини и добавки: ILIAS е разширяема платформа, която позволява инсталирането на различни плъгини и добавки за допълнителни функционалности. Това включва интеграция с външни системи, разширени аналитични инструменти и други инструменти за подобряване на потребителския опит.

  9. Мултиезикова поддръжка: ILIAS предлага възможност за работа на различни езици, което е полезно за международни образователни институции или организации с многоезично обучение. Това улеснява достъпа до образователния материал за потребителите от различни култури и езикови общности.

  10. Професионална поддръжка и общност на потребители: ILIAS е подкрепена от активна общност от потребители и разработчици, което осигурява професионална поддръжка и развитие на платформата. Потребителите могат да споделят опит, да получават помощ и да участват в различни образователни инициативи, свързани с ILIAS.

 

Предложение

Ако имате нужда от внедряване на сигурна, гъвкава, скалируема платформа за електронно обучение обадете да си запазите час за демонстрация на платформата.

Обадете се на телефон +359 2 8505364 или ни пишете на office@nitbg.com