+359 2 850 53 64

Внедряване на електронно обучение

Ефективно електронно обучение с Ilias и Moodle LMS

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предлага внедряване на електронно обучение във Вашата организация - инсталация, конфигурация, тестване, поддръжка и обучение за работа със система за дистанционно обучение (LMS) - ILIAS, Moodle.

Електронното обучение се нуждае от система за дистанционно електронно обучение (LMS). Системите за дистанционно обучение са отлично средство за провеждане на обучения в мрежата или в Интернет в различни по размер и вид организации. Процесът по въвеждане и използване на системи за дистанционно обучение трябва да се познава добре, защото въвеждането на новият софтуер може да се окаже тежък. Препоръчително е още в самото начало на проекта за внедряване  на системата за дистанционно обучение във Вашата организация, да определите целите, които искате да постигнете и да подложите тяхното изпълнение на прецизно планиране.

Надеждността на процеса по внедряване на електронното обучение зависи много от екипът, който ще отговаря за него. Нашият екип притежава над 10 годишен опит в сферата на онлайн обученията и затова предлагаме професионални услуги по внедряване на система за дистанционно обучение:

Инсталация и конфигурация на система за дистанционно обучение, в това число:

 консултация за избор на подходяща система:

 инсталиране и конфигуриране на софтуер, избран за внедряване / ILIAS; Moodle, Chamilo/;

 създаване на потребители, роли и задаване на права за достъп;

  тестване на всички функционалности и създадените роли - администратор, създател на курсове, студент или др.;

 създаване на обучителни материали (курсове) в различни формати - презентации, документи, видео, аудио и др..

 настройване на сертификатите в системата;

 предоставяне на статистики и справки за напредъка на обучаващите се (отчети).

  инсталиране на допълнителни модули и обновяване на остарели модули в системите за дистанционно обучение

Когато мислите върху внедряването на Вашата система за дистанционно о за електронно обучение, трябва задължително да обмислите още няколко неща:

 цели на проекта по внедряване на система за дистанционно електронно обучение;

 обхват на обучението;

 избор наподходящи хора, които да изпълнят процеса;

 избор на платформа за внедряване;

 бюджет на проекта по внедравяне на електронното обучение в организацията;

 техническа поддръжка на системата за дистанционно електронно обучение.

Много често, именно „техническата поддръжка“ се забравя, а без нея всеки софтуер става безполезен, и даже опасен.

Ползата от собствена или наета система за дистанционно онлайн обучение също трябва да се премисли. Може да се окаже, че е по-печеливша стратегията да наемете „готова система за дистанционно обучение“ или направо „система за дистанционно обучение с готови курсове“.

Внедряването на система за  дистанционно обучение е процес, в който можем да сме Ви полезни във всеки момент – избора, експлоатацията и техническата поддръжка.

Предлагаме бърз и надежден хостинг на всички клиенти, наели система за дистанционно обучение при нас.

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.: +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com, или като попълните поместената по-долу форма за контакти.

Свържете се с насПовече...

Свързани статии