+359 2 850 53 64

Facebook Conversation Lift Measurement

Инструмент, който измерва реализираните в резултат на реклама продажби

Въпреки че много специалисти по маркетинг се доверяват на резултатите, които Facebook предоставя за провежданите в социалната мрежа рекламни кампании, запитванията относно възвръщаемостта на вложените средства, не спират.

Вчера (27.01.2015г.) компанията представи новия си инструмент - "conversation lift measurement". Той ще позволява на специалистите по маркетинг да проследяват реализираните в резултат на реклама във Facebook онлайн и офлайн продажби. Разбира се, за да могат да се възползват от втората опция, рекламодателите ще трябва да качват допълнителна информация в социалната мрежа.

За да измери резултатите от рекламата, Facebook използва фокус групи - едната бива изложена на рекламата, а другата – не. Метриката „conversation lift” (онлайн и офлайн) се определя от разликата в продажбите, регистрирани при двете групи.

От социалната мрежа изрично подчертават, че информацията за реализираните продажбите и личните данни на потребителите ще бъдат строго защитени.

 


Защо да използвате „conversion lift measurement” за Вашата рекламна кампания във Facebook?

Новата метриката е добро решение не само за хората, които рекламират във Facebook, но и за всички специалисти по дигитален маркетинг. Тя адресира някои от основните предизвикателствата, които всички ние срещаме.

  • Благодарение на „conversion lift measurement” рекламодателите в социалната мрежа ще могат да измерват реалното въздействие на дадена реклама, при това в дългосрочен план и на различни видове устройства.
  • Технологията, която доскоро поддържаше системите за измерване на резултатите от рекламните кампании, не беше достатъчна за свят, в който хората използват различни устройства за получаване на достъп до интернет. В същото време, в същия този свят, въпреки модернизацията на информационните технологии, по-голямата част от продажбите продължават да се реализират във физическите проекции на търговските обекти. С нови инструмент, възникващите от това противоречие проблеми, намират своето решение.
  • Възможността за измерване на „conversion lift” поставя началото на стандарт за измерване на директните резултати от дигиталния маркетинг.

Кой може да използва функционалността „conversion lift measurement”?

Функционалността “conversation lift measurement” може да бъде използвана от акаунти във всички точки но света, но при условие, че техните създатели имат на свое разположение Facebook търговски представител. Така, към момента, социалната мрежа ограничава услугата си само за компании от по-голям размер, но вероятността тя да стане по-общодостъпна, не трябва да бъде отхвърляна.

В заключение

Таргетирането на Facebook потребителите и реалните измервания на продажбите представляват нов подход към търговията и измерването на ефективността на дигиталните реклами. С новия си инструмент социална мрежа No. 1 предизвиква останалата част от индустрията да направи същото.

Разбира се, това не може да бъде изпълнено от всички, а и не всички рекламни кампании целят постигането на директни продажби. Но измерването на „conversation lift”, със сигурност, дава възможност за по-качествен анализ на постигнатите резултати, който не само ще подпомогне решаването на досегашните проблеми, но и ще привлече допълнителни средства в сферата на дигиталната реклама.

Източници: on.fb.me;

mklnd.com

Създаване на Facebook страница, Twitter профил, InstagramПовече...

Свързани статии