+359 2 850 53 64

Какво трябва да знаем за рекламите във Facebook?

Типове реклами във ФБ, описание метрики и тяхното значение

Ако сте собственик на бизнес, или работата Ви изисква популяризиране на дейността на дадена фирма, то най-вероятно, вече сте се изправили пред предизвикателството, наречено администриране на Facebook страница.

Няма да отделяме внимание на процеса на регистрация на една такава страница, тъй като в интернет пространството се предлага достатъчно информация за него. Далеч по-бегло, обаче, са описани подробностите и спецификите, свързани с отчитането на конкретните резултати от рекламирането в социалната мрежа. Но нека преди това се запознаем какви типове реклами може да избираме да пускаме във ФБ

Типове реклама във Facebook

Facebook предлага различни типове реклами, които могат да бъдат настроени според целите на кампанията и аудиторията, която искате да достигнете. Някои от типовете реклами, които можете да изберете, включват:

 1. Реклами в новините - това са реклами, които се появяват в новините на потребителите в техния Facebook профил. Те са подходящи за различни видове кампании, включително за повишаване на познаваемостта на марката, увеличаване на ангажираността на потребителите, генериране на лидове или продажби.

 2. Реклами във видеоклипове - това са реклами, които се появяват като видеоклипове в новините на потребителите. Те са ефективни за увеличаване на познаваемостта на марката, за привличане на вниманието на потребителите и за повишаване на ангажираността.

 3. Каруселни реклами - това са реклами, които съдържат няколко изображения или видеоклипове, които потребителите могат да изберат да видят. Те са ефективни за продажби на продукти или услуги, защото могат да демонстрират повече от един продукт в една реклама.

 4. Реклами в Messenger - това са реклами, които се появяват в прозореца на Messenger на потребителите. Те са подходящи за повишаване на познаваемостта на марката, за комуникация с потребителите и за продажби.

 5. Реклами в сторитата - това са реклами, които се появяват във формата на кратки видеоклипове или изображения, които се показват в горната част на екрана на потребителите в раздела "Stories". Те са ефективни за увеличаване на познаваемостта на марката и за генериране на ангажираност. Изчезват след 24 часа.

  Рекламите в сторитата имат специален формат, който е оптимизиран за мобилни устройства и е създаден, за да привлича по-голямо внимание от потребителите. Те могат да бъдат във формат на кратък видеоклип или изображение, като са възможни и други ефекти, които да подсилят ефекта на рекламата.

 6. Рекламите за динамични продукти (Dynamic Product Ads) в Facebook са автоматично генерирани реклами, които са насочени към потребители, които вече са проявили интерес към продуктите ви или са направили покупка от вашия онлайн магазин.

  Тези реклами са персонализирани за всеки потребител в зависимост от техните предпочитания и поведение. Facebook автоматично генерира изображения, заглавия и описания на продукта.

Къде се създават рекламите във ФБ : Facebook Ads Manager 

Facebook Ads Manager е инструмент, който позволява на рекламодателите да създават, управляват и анализират рекламните си кампании във Facebook и Instagram. Ето някои от основните функции на Facebook Ads Manager:

 1. Създаване на кампании: Рекламодателите могат да създават кампании във Facebook и Instagram, като могат да избират между различни видове реклами, насочават към определена аудитория и определят бюджет за рекламата.

 2. Управление на кампаниите: Facebook Ads Manager позволява на рекламодателите да управляват своите кампании, като могат да ги редактират, спират или възобновят, да променят бюджета или целевата аудитория.

 3. Измерване на ефективността: Рекламодателите могат да използват Facebook Ads Manager, за да измерват ефективността на своите реклами, като анализират резултатите на кампаниите, включително броя на визитите, посетителите, ангажираността и конверсиите.

 4. Таргетиране на аудиторията: Facebook Ads Manager позволява на рекламодателите да избират целева аудитория за своите реклами, като могат да насочват към потребители, базирани на демографски данни, интереси, поведение и други характеристики.

 5. Създаване на рекламни материали: Facebook Ads Manager позволява на рекламодателите да създават рекламни материали, като може да използват различни видове медийни файлове - текст, изображения, видеа, карусели и други формати.

 6. Комуникация с аудиторията: Рекламодателите могат да комуникират директно с потребителите си чрез Facebook Ads Manager, като могат да отговарят на коментари или да отговорят на съобщения в Messenger

 

Кои са метриките  и как се измерват резултатите от рекламата във ФБ

За да се измерят резултатите от рекламната кампания във Facebook, рекламодателите могат да използват редица метрики и инструменти, налични в Facebook Ads Manager. Някои от тези метрики включват:

 1. Impressions (Импресии): Броят на пътища, в които е показана рекламата.

 2. Reach (Обхват): Броят на уникалните потребители, които са видели рекламата.

 3. Clicks (Кликове): Броят на кликовете върху рекламата.

 4. Click-Through Rate (CTR) (Коефициент на кликовете): Съотношението на броя кликове към броя импресии.

 5. Conversion Rate (Коефициент на конверсията): Съотношението на броя конверсии към броя кликове.

 6. Cost per Click (CPC) (Цена на клик): Средната цена на всеки клик върху рекламата.

 7. Return on Ad Spend (ROAS) (Възвръщаемост на рекламната инвестиция): Съотношението на приходите, генерирани от рекламата, към разходите за нея.

За да измерите резултатите от рекламната кампания във Facebook, можете да използвате и други инструменти като Facebook Pixel, който позволява да се проследят действията на потребителите след кликване на рекламата и да се измерят конверсиите

Отчитане на рекламите във ФБ

Ще започнем с представяне на функционалността Page Insights. Чрез нея администраторите на Facebook страници могат да проверят до каква степен техните фенове се ангажират със съдържанието, което публикуват. Достъпът до личния Page Insights става от съответния бутон, като от появилото се падащо меню трябва да изберете опцията View Insights. Информацията, която ще видите, може да бъде експортирана – за целта, натиснете съответния бутон. 

Можете да използвате функционалността на Page Insights, за да разберете как се представя Вашата страница, кои публикации се харесват най-много и как можете да ги подобрите, така че да бъдат видяни от максимален брой Facebook потребители.

Page Insights работи с три основни метрики: Page Likes, Post Reach и Engagement.  

Page Likes

Общият брой на “like”-овете показва колко уникални Facebook потребители са харесали Вашата страница. Новите „like” – ове се отнасят за броя харесвания, получени през последния 7-дневен период, сравнени с предходния. 

Post Reach

Този показател се използва за изчисляване на броя на уникалните потребители, до които Вашите публикации са достигнали.Тук, може би, ще попитате – каква тогава е разликата между импресии (impressions) и Reach? Импресиите отчитат колко пъти дадена публикация е била показана, независимо от това дали някой е кликнал върху нея, докато Reach-a показва потребителите, генерирали импресии на дадена публикация.

Engagement

Ангажираността (Engagement) индикира броя на уникалните потребители, които са извършили някакво действие на Вашата страница – кликване, харесване, споделяне или коментиране. Времето на отчитане са последните 7 дни.  

Всяка една Facebook страница, разбира се, се нуждае от реклама – използвате се различни инструменти, работата, с които е често трудна и неясна задача. Затова, в следващите редове ще Ви представим основните метрики, използвани при Facebook рекламите

Едни от най-лесните за разпознава показатели са следните: Идентификационен номер на кампанията (Campaign ID), Идентификационен номер на рекламата (Ad ID),  Набор от реклами (Ad Set) – различни реклами за отделните аудитории. 

Посочването на статус (status) на Вашата реклама e опция по избор. Налични са два формата –включен (оn) и изключен (off). Ако статусът на рекламата Ви е изключен и искате да я активирате, задължително трябва да го промените на включен

Във Facebook рекламирането има два вида импресии (Impressions) – импресии (impressions) и социални импресии (social impressions). Първите служат за отчитане на броя на показванията на дадена реклама, а вторите – за броя на показванията, извършени в социален контекст. 

Индикаторът Cost-Per-Impression, от своя страна, посочва колко ще Ви струват 1000 импресии.

Свързан с импресиите е и показателят Социален % (Social %) - той отбелязва процентното отношение на социалните импресии от броя на всички импресии. 

Кликванията (Clicks) обозначават броя на кликванията върху рекламата. Налични са и още два вида кликванията – социални кликвания (social clicks) и уникални кликвания (unique clicks), които съответно дават информация за броя на кликванията, получени от реклама в социален контекст и броя на кликванията, реализирани от уникални потребители.

Индикаторът Цена на клик (Cost-Per-Click) показва цената, която сте заплатили за едно кликване, като нейната стойност може да бъде изчислена, ако разделите цялата сума, която сте изразходвали на броя на кликванията, които сте получили. 

Метриката Click-Тhrough-Rate (CTR) се изчислява като разделите броя на кликванията с броя на получените импресии. И тук са налични още два варианта – социален CTR (social CTR) и уникален CTR (unique CTR). Техните стойности могат да бъдат намерени по следните формули: 

Социален CTR = социални кликвания: социални импресии

Уникален CTR = уникални кликвания: уникални импресии

Реализациите, известни още като Conversions посочват броя на действията на Facebook потребителите, които са откликнали на поставения в рекламата call-to-action (приканване към действие). 

Действията (Actions) измерват броя на потребителите, които са изпълнили действието, заложено в рекламата, дори и ако не са кликнали върху рекламата. Всяко едно Действие има определена цена – Цена за действие (Cost-Per-Action).

Индикаторът Изразходвани (Spend) посочва сумата, която се похарчили за Вашата Facebook реклама при маркетинг в социланите мрежи

В заключение, държим да подчертаем, че настоящата статия е създадена с идеята да даде най-основни познания за това какво трябва да знае всеки един човек, решил да създава реклами във Facebook. Предоставянето на цялата нужна информация в рамките на един кратък уеб текст е непосилна задача. Но въпреки презентационния му характер, ние, екипът на НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД, се надяваме, да сме Ви били полезни и разбира се, сме готови да отговорим на всички Ваши запитвания.

Създаване на Facebook страница, Twitter профил, InstagramПовече...

Свързани статии